Podręczny pasek narzędzi Brakujące elementy

Podczas zastępowania komponentów w złożeniu, podręczny pasek narzędzi Brakujące elementy pomaga nawigować wśród istniejących wiązań w trakcie zastępowania odniesień wiązania.

W podręcznym pasku narzędzi można:
 • Pokazać tylko część zastępczą, pokazać część zastępczą z częściami skojarzonymi lub pokazać całe złożenie.
 • Cofnąć wybory i operacje.
 • Usunąć wiązania.
 • Pominąć wiązania.
 • Przełączyć wyrównania wiązań.

Aby uzyskać dostęp do podręcznego paska narzędzi Brakujące elementy, wybrać opcję Ponownie dołącz wiązania w menedżerze właściwości PropertyManager Zastąp komponenty:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent i wybrać Zastąp komponenty.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
  1. W pozycji następującym wybrać komponent zastępczy.
  2. W obszarze Opcje wybrać Ponownie dołącz wiązania.
  3. Kliknąć .

  Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Naprawa wiązań. Dodatkowo na ekranie pojawi się podręczny pasek narzędzi Brakujące elementy, a w oknie pojawi się pierwotny komponent z podświetlonym brakującym elementem wiązania.

  Wyizoluj Steruje widocznością komponentów w obszarze graficznym, pomagając skoncentrować się na brakujących elementach wiązań. Kliknąć Wyizoluj i wybrać:
Wybrany element Pokazuje tylko wstawiany komponent.
Element i części wiązane Pokazuje wstawiany komponent i dodatkowo komponenty powiązane z częścią, która jest zastępowana.
Całe złożenie Pokazuje wszystkie widoczne komponenty w złożeniu.
Cofnij Cofa poprzednią czynność.
Usuń wiązania Usuwa wybrane wiązanie.
Następne odniesienie Wybiera następny element wiązania na liście bez wykonywania jakichkolwiek czynności na bieżącym elemencie.
Odwróć wyrównanie wiązania Przełącza wyrównanie wiązania.