Instalacja i administracja SOLIDWORKS

W tym przewodniku opisano instalację, licencjonowanie, uaktualnianie oraz administrowanie produktami SOLIDWORKS zarówno dla instalacji indywidualnych, jak i instalacji wielostanowiskowych.

Indywidualne instalacje Rozmieszczanie instalacji wielostanowiskowych
Instalacja

Instalacja na jednym lub na kilku komputerach.

Instalacja

Tworzenie obrazu administracyjnego, który jest rozmieszczany na wielu komputerach klientów.

Licensing

Aktywacja komputera, licencja online lub licencja sieciowa.

Licensing

Aktywacja komputera, licencja online lub licencja sieciowa.

Uaktualnienie

Przechodzenie na nowe wersje na indywidualnych komputerach.

Uaktualnienie

Przechodzenie na nowe wersje na wielu komputerach poprzez aktualizację obrazu administracyjnego używanego do instalowania na tych komputerach.

Administracja

Modyfikowanie, naprawianie i usuwanie instalacji, uaktualnianie do nowych wersji.

Administracja

Uaktualnianie obrazów administracyjnych i klientów oraz zarządzanie licencjami sieciowymi.

Menedżer instalacji SOLIDWORKS pozwala na skonfigurowanie ustawień elementów składowych produktów SOLIDWORKS, w tym SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Toolbox, PhotoView 360, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS Manage, SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS PCB, SOLIDWORKS Visualize oraz SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.

Program SolidNetWork License Manager obsługuje wielu klientów licencji poprzez dystrybucję licencji do klientów za pośrednictwem sieci. Dzięki temu liczba użytkowników może przekraczać liczbę licencji poprzez użycie licencji ruchomych.

SOLIDWORKS Admin Portal to narzędzie oparte na chmurze i system zarządzania usługami, który umożliwia przypisywanie licencji i zarządzanie nimi online. Przydzielenie licencji jest wymagane tylko w przypadku licencji online. Dla innych typów licencji przydzielanie licencji jest opcjonalne.