Dostęp do pomocy

Kiedy uzyskujemy dostęp do pomocy, w widoku sieci Web wyświetlona jest internetowa wersja dokumentacji. Można wybrać przeglądanie pliku pomocy lokalnej (.chm), na przykład jeżeli połączenie internetowe jest wolne lub niedostępne.

Internetowa wersja pomocy ma następujące funkcje:

Wyszukaj Identyfikacja relewantnych tematów przy użyciu rankingu relewancji, korekty pisowni, krótkich opisów w widokach wyników wyszukiwania oraz sterowanej nawigacji.
Nawigacja do tematu Nawigacja przy użyciu przycisków wstecz i dalej oraz za pomocą nawigacji okruszkowej na górze tematów pomocy.
Reakcja Dostarczanie opinii dotyczących indywidualnych tematów pomocy bezpośrednio do zespołu dokumentacyjnego.
Aktualna dokumentacja

Dostęp do najbardziej aktualnej dokumentacji bez potrzeby pobierania dużych skompilowanych plików pomocy (.chm).

Nie ma konieczności instalowania SOLIDWORKS, aby uzyskać dostęp do pomocy w sieci Web. W pasku adresu przeglądarki wpisać http://help.solidworks.com i wybrać język oraz produkt, aby przeglądać pomoc w sieci Web.
Łącza do bazy wiedzy Można automatycznie znaleźć powiązaną zawartość z każdego tematu pomocy w Bazie wiedzy SOLIDWORKS (wymaga usługi subskrypcji SOLIDWORKS oraz zalogowania do portalu klienta Customer Portal).
Forum SOLIDWORKS Pomoc w sieci Web automatycznie wyszukuje słowa kluczowe z tytułów otwartych tematów na forum SOLIDWORKS i wyświetla wyniki w dolnym oknie. Na pasku nawigacji można uściślić wyszukiwanie, wprowadzić nowe wyszukiwanie oraz przejrzeć dyskusje, wpisy blogów, ankiety, dokumenty i pomysły.

Kliknąć Rozpocznij dyskusję w dolnej części okna, aby zamieścić wpis na forum SOLIDWORKS.

Obsługiwane przeglądarki:
  • Internet Explorer 7 lub nowszy
  • Firefox 2 lub nowszy
  • Google Chrome 3.0 lub nowszy
Aby korzystać z pomocy w sieci Web w zakresie SOLIDWORKS, konieczne jest zainstalowanie programu Internet Explorer 7 lub nowszego.

Aby uzyskać dostęp do obecnie włączonej pomocy, należy:

Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Pomoc > Pomoc SOLIDWORKS, aby otworzyć stronę powitalną.
  • Kliknąć Pomoc, kliknąć lub nacisnąć klawisz F1 w oknie dialogowym lub menedżerze właściwości PropertyManager, aby uzyskać dostęp do pomocy kontekstowej.
  • Kliknąć wysuwane menu opcji Pomocy Flyout_Help.gif na Pasku menu.
Aby przełączać się między pomocą w sieci Web i pomocą lokalną, zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web

Porady dotyczące używania Pomocy

  Pomoc w sieci Web Pomoc lokalna (.chm)

Aby wybrać temat, należy:

Użyć okienka Spis treści Użyć karty Spis treści

Aby przeprowadzić wyszukiwanie, należy:

Wprowadzić wyszukiwany termin i kliknąć Wyszukaj.

Przeglądać opisy wyniku wyszukiwania, aby wybrać najbardziej odpowiedni temat. Pod każdym opisem znajduje się nawigacja okruszkowa odzwierciedlająca hierarchię tematu.

Zawęzić wyniki wyszukiwania poprzez wybranie kategorii po lewej stronie.

Kliknąć kartę Wyszukaj, wpisać wyszukiwany termin i kliknąć Lista tematów. Wybrać temat i kliknąć Wyświetl.

Można tworzyć wyszukiwania boole'owskie z wykorzystaniem operatorów "AND", "OR", "NOT" oraz "NEAR".

Wybrać Przeszukaj poprzednie wyniki, aby użyć tylko poprzednio wyszukane tematy dla następnego wyszukiwania. Pozwala to na ograniczenie wyszukiwania przez dodanie słów kluczowych.

Aby podświetlić podobne słowa w znalezionych tematach, należy wybrać Uwzględnij podobne wyrazy. Na przykład: wyszukiwanie "złożenie" spowoduje znalezienie tematy zawierające zarówno "złożenie" jak i "złożenia".

Aby znaleźć tylko tematy ze słowem kluczowym w tytule, należy wybrać Wyszukaj tylko w tytułach.