Witamy w pomocy online dla SOLIDWORKS

Uzyskiwanie pomocy

Dostęp do pomocy Przedstawia sposoby uzyskiwania dostępu do pomocy dla oprogramowania SOLIDWORKS® i dodatków oraz wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji.
Nowe funkcje Przedstawia koncepcje oraz zawiera przykłady krok po kroku wielu nowych funkcji.

Należy kliknąć Pomoc > Nowe funkcje > PDF lub Pomoc > Nowe funkcje > HTML.

Interaktywne Nowe funkcje Zawiera wykaz nowych funkcji w oprogramowaniu SOLIDWORKS oraz dodatkach.

Należy kliknąć obok nowych lub zmienionych menu oraz menedżerów właściwości PropertyManager.

Wprowadzenie do SOLIDWORKS Zawiera omówienie koncepcji i terminologii używanej w aplikacji SOLIDWORKS. Niniejszy dokument jest przeznaczony dla nowych użytkowników SOLIDWORKS.

Należy kliknąć Pomoc > Wprowadzenie do SolidWorks (pdf).

Samouczki SOLIDWORKS Przeprowadzają użytkownika przez przykłady — od wprowadzających do zaawansowanych — ucząc go funkcji oprogramowania SOLIDWORKS i dodatków.

W okienku zadań kliknąć kartę Zasoby SOLIDWORKS . W części Podstawowe funkcje kliknąć Samouczki .

Glosariusz SOLIDWORKS Zawiera definicje terminów dotyczących modelowania bryłowego i SOLIDWORKS.

Należy kliknąć Glosariusz w spisie treści.

Przewodniki administracji SOLIDWORKS Pozwala na uzyskanie dostępu do dokumentów administracji według wersji i języka. Patrz: Przewodniki administracji SOLIDWORKS.
Uwagi o wersji Opisuje nowe oraz zmienione funkcje każdego pakietu Service Pack.

Kliknąć Pomoc > Uwagi o wersji.

Informacje prawne Kliknąć Informacje prawne w spisie treści w Wprowadzenie.

Wprowadzenie

Aby przejść krok po kroku przez przykład przy użyciu oprogramowania SOLIDWORKS oraz jego dodatków:

W okienku zadań kliknąć kartę Zasoby SOLIDWORKS . W części Podstawowe funkcje kliknąć Samouczki .

Aby otworzyć nowy lub istniejący model:

Kliknąć Nowy Nowy lub Otwórz na pasku menu.

Aby uzyskać dostęp do menu SOLIDWORKS:

Przytrzymać wskaźnik myszy na logo SOLIDWORKS na pasku menu.

Aby włączyć lub wyłączyć Interaktywne nowe funkcje:

Kliknąć Pomoc > Nowe funkcje > Interaktywne.

Aby zapoznać się z głównymi elementami interfejsu użytkownika:

Patrz Interfejs użytkownika - Informacje ogólne.

Łączenie się ze społecznością SOLIDWORKS

Aby uzyskać dostęp do zasobów społeczności:

Uzyskaj odpowiedzi na pytania i porozumiewaj się z personelem oraz użytkownikami SOLIDWORKS:

W Okienku zadań kliknąć kartę Zasoby SOLIDWORKS i kliknąć łącza w części Społeczność.

Aby uzyskać dostęp do portalu klienta Customer Portal:

Odwiedź punkt wejściowy do zasobów społeczności, obsługi, oraz informacji odniesienia:

W okienku zadań kliknąć kartę Zasoby SOLIDWORKS . W części Społeczność, należy kliknąć Portal klienta , aby się zalogować.

Patrz także: www.solidworks.com/FAQ-CustomerCenter

Aby przyłączyć się do Sieci grup użytkowników SOLIDWORKS:

Znajdź lokalną grupę użytkowników. Weź udział w spotkaniu, aby komunikować się przez sieć z użytkownikami SOLIDWORKS i doskonalić swoją wiedzę na temat produktów SolidWorks:

W okienku zadań kliknąć kartę Zasoby SOLIDWORKS . W części Społeczność, kliknąć Grupy użytkowników .

Aby uzyskać dostęp do Pomocy technicznej dotyczącej SOLIDWORKS:

Pobierz aktualizacje i uzyskaj pomoc:

W okienku zadań kliknąć kartę Zasoby SOLIDWORKS . W części Podstawowe funkcje kliknąć Informacje ogólne .