3DEXPERIENCE Platform

Za pomocą dodatków można połączyć się z platformą 3DEXPERIENCE Platform, a tym samym uzyskać dostęp do aplikacji współpracy i pracować z plikami SOLIDWORKS.

  • 3DEXPERIENCE Marketplace

    Umożliwia skorzystanie z usług Make i PartSupply na platformie 3DEXPERIENCE Marketplace. Można ją pobrać, klikając 3DEXPERIENCE Marketplace w menedżerze poleceń CommandManager. Nie wymaga licencji.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z platformy do współpracy 3DEXPERIENCE Platform, w zależności od Twoich licencji i ról możesz mieć jeden lub kilka z poniższych dodatków.
  • 3DEXPERIENCE Platform

    Zapewnia dostęp do aplikacji współpracy 3DEXPERIENCE i opcji udostępniania plików, a także usług Make i PartSupply na platformie 3DEXPERIENCE Marketplace.

  • Usługi 3DEXPERIENCE PLM Services

    Obsługują zarządzanie danymi, cykl życia produktu, zadania i dostęp do aplikacji współpracy 3DEXPERIENCE.

Dokumentacja na temat tych dodatków, patrz https://www.3ds.com/support/documentation/.