System struktur

System struktur to zaawansowane środowisko konstrukcji spawanych, które pozwala w jednym miejscu szybko tworzyć i modyfikować człony konstrukcyjne różnych profili. Tok prac ułatwia tworzenie złożonych systemów struktur z elastycznymi funkcjami zarządzania i przycinania narożników.

System struktur składa się z pierwszorzędnych i drugorzędnych członów konstrukcyjnych. Człony pierwszorzędne buduje się na siatce utworzonej z segmentów szkiców 2D i 3D, punktów, krawędzi, płaszczyzn odniesienia i powierzchni. Wszystkie człony drugorzędne biegną między dwoma członami pierwszorzędnymi. Człony drugorzędne definiuje się poprzez wybór płaszczyzny podporu i dwóch członów pierwszorzędnych lub przez kliknięcie dwóch członów pierwszorzędnych.

Po zakończeniu definiowania członów konstrukcyjnych oprogramowanie otwiera menedżera właściwości PropertyManager Zarządzanie narożnikami, w którym można doprecyzować wykończenie narożników. Narożniki aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu zmian w systemie struktur lub profilach członów.

Funkcjonalność systemu struktur tworzą następujące narzędzia:

Utwórz system struktur Uaktywnia tryb System struktur. (Przypomina kliknięcie opcji Szkic, co powoduje przejście do trybu Szkic).
Podstawowy człon konstrukcyjny Dodaje człony definiowane przez elementy szkicu, punkty, płaszczyzny odniesienia i powierzchnie.
Dodatkowy człon konstrukcyjny Dodaje człony między dwoma członami pierwszorzędnymi.
Zarządzanie narożnikami Grupuje narożniki według typu (proste, dwuczłonowe, złożone) i stosuje do nich wykończenia.
Zdefiniuj wstępnie punkt przebicia w profilu Określa punkt przebicia w szkicu członu konstrukcyjnego.
Wyrównaj człon Przybliża widok profilu członu konstrukcyjnego i przesuwa profil, aby wyrównać punkty przebicia z segmentem szkicu członu konstrukcyjnego.