Opcje kopii zapasowych/odzyskiwania

Ustaw częstotliwość i foldery dla autoodzyskiwania, kopii zapasowych i notyfikacji o zapisaniu. Autoodzyskiwanie i notyfikacja zapisywania są kontrolowane przez określoną liczbę minut.

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:

Kliknąć Opcje lub Narzędzia > Opcje i wybrać Kopie zapasowe/Odzyskaj.

Autoodzyskiwanie

Po uruchomieniu oprogramowania SOLIDWORKS po jego nieoczekiwanym wyłączeniu przez system zostanie wyświetlona lista automatycznie odzyskanych dokumentów. Lista jest wyświetlana w części Odzyskiwanie dokumentu w sekcji Rozwiązywanie problemów na karcie Alerty w oknie dialogowym Witamy. Autoodzyskany dokument można zapisać zastępując oryginalny plik lub tworząc nowy plik.

Jeżeli uruchomiona zostanie druga sesja aplikacji, pojawi się komunikat informujący że autoodzyskiwanie nie będzie działało. Można kontynuować korzystanie z drugiej sesji SolidWorks lub zamknąć starą i uruchomić nową sesję.

Zapisz informacje autoodzyskiwania co n minut Włącza automatyczne odzyskiwanie i określa liczbę minut do utworzenia autoodzyskiwanego pliku dla otwartego dokumentu. Pliki są zamykane i usuwane po zapisaniu dokumentów.
Folder autoodzyskiwania Określa folder, w którym zapisywane są automatycznie odzyskane pliki. Folder autoodzyskiwania musi być folderem w systemie lokalnym. Nie można użyć lokalizacji sieciowej ani mapowanego napędu sieciowego.
Zapisz informacje autoodzyskiwania po utworzeniu siatki i po uruchomieniu badania symulacji Automatycznie zapisuje informacje dotyczące odzyskiwania plików po zakończeniu tworzenia siatki lub uruchomieniu badania. Opcja ta uzupełnia opcję Zapisz informacje autoodzyskiwania co n minut. Opcja ta jest dostępna wyłącznie, kiedy dodany jest SOLIDWORKS Simulation.

Kopie zapasowe

Kopie zapasowe przechowują kopie zapasowe oryginalnego dokumentu przed zapisaniem jakichkolwiek zmian do pliku. Jest to jedna wersja przed ostatnią zapisaną wersją dokumentu. Pliki kopii zapasowych są nazwane Kopia zapasowa <Kopia zapasowa <document name>>. Wiele kopii zapasowych dokumentu powoduje że ich nazwy występują w kolejności gdzie najnowsza wersja to Kopia zapasowa (1), kolejna Kopia zapasowa (2) itd.

Jeżeli zmiany aktywnego dokumentu zostaną zapisane przez przypadek, otwarcie pliku kopii zapasowej przywraca dokument do stanu sprzed zmian. Jeżeli zapiszemy dokument bez dokonywania żadnych zmian, plik kopii zapasowej jest taki sam jak plik oryginalny.

Liczba zapasowych kopii na dokument Włącza tworzenie kopii zapasowych i określa liczbę kopii (od 1 do 10) zapisywanych dla każdego dokumentu.
Folder kopii zapasowych Określa folder, w którym zapisywane są pliki kopii zapasowych. Folder kopii zapasowych musi być folderem w systemie lokalnym. Nie można użyć lokalizacji sieciowej ani mapowanego napędu sieciowego.
Zapisz kopie zapasowe plików w tej samej lokalizacji, co oryginalny plik Opcja ta jest nadrzędna w stosunku do każdego określonego folderu.
Usuń kopie zapasowe starsze niż n dni Usuwa starsze kopie zapasowe po uruchomieniu oprogramowania SOLIDWORKS.

Notyfikacja zapisywania

Komunikat Notyfikacja o niezapisanym dokumencie pojawia się w prawym dolnym narożniku obszaru graficznego, jeżeli aktywny dokument nie został zapisany w określonym odstępie czasu. Należy kliknąć polecenia w komunikacie, aby zapisać aktywny dokument lub zapisać wszystkie dokumenty. Komunikat zniknie po kilku sekundach.

Pokaż przypomnienie, jeżeli dokument nie został zapisany przez n minut Włącza notyfikację zapisywania i określa liczbę minut, które muszą upłynąć, zanim wyświetli się notyfikacja zapisywania.
Automatyczne odrzucenie za n sekund Określa, jak długo jest wyświetlana notyfikacja zapisywania.