Opcje współpracy

Można określić opcje dla środowiska wielu użytkowników.

Aby ustawić opcje współpracy, należy:

Kliknąć Opcje na pasku narzędzi Standard, lub kliknąć Narzędzia > Opcje. Wybrać Współpraca.

Kliknąć Resetuj, aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne dla wszystkich opcji systemu lub tylko dla opcji na tej stronie.
Włącz środowisko wielu użytkowników Włącza pozostałe opcje.
Dodaj elementy menu podręcznego dla środowiska wielu użytkowników Włącza opcje Ustaw jako tylko do odczytu i Uzyskaj dostęp do zapisu w menu Plik dla dokumentów złożenia i części. Opcje te są dostępne także po kliknięciu prawym przyciskiem myszy komponentów złożenia w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym.
Sprawdź czy pliki otwarte jako tylko do odczytu zostały zmodyfikowane przez innych użytkowników Sprawdza pliki otworzone jako pliki tylko do odczytu w odstępach czasowych określonych w opcji Sprawdzaj pliki co X minut, aby wykryć, czy zostały one zmodyfikowane na jeden z poniższych sposobów:
  • Inny użytkownik zapisuje plik, który mamy otwarty w aplikacji SOLIDWORKS, co sprawia, że nasz plik jest nieaktualny.
  • Inny użytkownik rezygnuje z uprawnień do zapisu do pliku, który mamy otwarty w aplikacji SOLIDWORKS, poprzez uczynienie go plikiem tylko do odczytu, co umożliwia nam przejęcie uprawnień do zapisu.
Odciążone komponenty nie są sprawdzane.
Jeżeli system wykryje zmianę, etykietka narzędzia w prawym dolnym rogu obszaru graficznego wskaże na ikonę na pasku stanu. Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Załaduj ponownie, należy kliknąć tę ikonę.
Aby ręcznie sprawdzić stan pliku, należy kliknąć przycisk Sprawdź pliki tylko do odczytu na pasku narzędzi Standard.
Nie pytaj o zapisanie dokumentów najwyższego poziomu oznaczonych jako tylko do odczytu (odrzuć zmiany) Kiedy opcja ta jest wybrana, jeżeli zapiszemy dokument na najwyższym poziomie otwarty w trybie tylko do odczytu, nie pojawi się monit o zapisanie zmian.
Nie pytaj o zapisanie dokumentów odniesienia oznaczonych jako tylko do odczytu (odrzuć zmiany) Kiedy opcja ta jest wybrana, jeżeli zapiszemy dokument odniesienia otwarty w trybie tylko do odczytu, nie pojawi się monit o zapisanie zmian.

Komentarze

Automatycznie dodawaj stempel daty do komentarzy Dodaje automatycznie stempel daty do komentarzy.
Pokaż komentarze w menedżerze właściwości PropertyManager Wyświetla komentarze w menedżerze właściwości PropertyManager podczas edytowania operacji.