Opcje lokalizacji plików

Należy określić foldery do wyszukiwania różnych typów dokumentów. Foldery są przeszukiwane w kolejności, w której są wyświetlone.

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:

Kliknąć Opcje lub Narzędzia > Opcje i wybrać Lokalizacje plików.

Zresetuj Przywraca ustawienia domyślne dla wszystkich opcji systemu lub tylko dla opcji na tej stronie.
Pokaż foldery dla Wyszczególnia typy plików, dla których można zdefiniować ścieżkę wyszukiwania.
Foldery Wyświetla ścieżki wyszukiwania dla danego typu pliku.
Dodaj Dodaje folder dla wybranego typu dokumentu.
Aby utworzyć folder do dodania, należy kliknąć Utwórz nowy folder w oknie dialogowym Wybierz folder.
Usuń Usuwa wybrany folder. Aby cofnąć usunięcie folderu, należy kliknąć Anuluj.
Przenieś w górę lub Przenieś w dół Zmienia kolejność przeszukiwania folderów.

Notatki dla specyficznych typów plików

  • Gdy wybierzemy lokalizację pliku dla Makr i uruchomimy makro, oprogramowanie będzie szukać makra w określonej lokalizacji. Na przykład po kliknięciu Narzędzia > Makro > Uruchom , okno dialogowe Uruchom makro zostanie otwarte do określonej przez użytkownika lokalizacji pliku.
  • Ścieżki dla Dokumentów odniesienia są przeszukiwane tylko, jeżeli pole wyboru Wyszukaj zewnętrzne odniesienia w lokalizacjach plików jest zaznaczone w części Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Odniesienia zewnętrzne .
  • Pliki Design Checker, który ustala lokalizację dla plików generatora weryfikatora *.swstd jest dostępny tylko kiedy dodany jest dodatek SOLIDWORKS Design Checker.
  • Aby wyświetlić adnotacje, należy określić folder biblioteki symboli, w którym znajduje się plik GTOL.SYM.

Domyślne lokalizacje plików

Dla następujących typów plików program SOLIDWORKS wykorzystuje domyślne lokalizacje plików:
Typy plików bez domyślnej lokalizacji nie pojawiają się na liście.
Typ pliku Domyślna lokalizacja
Szablony dokumentów 1 C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\templates
Szablony dokumentów 2 C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Tutorial
Szablon tabeli zgięć C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablony BOM C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Próbki kolorów C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\colorswatches
Folder szablonu dla Raportu Costing C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablony kalkulacji kosztów Costing C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\lang\english\Costing templates
Pliki dostosowanych właściwości C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS wersja\lang\english
Biblioteka projektu C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS wersja\Design Library
Ulubione style wymiarów/adnotacji C:\Users\użytkownik\Documents
Plik formatu objaśnienia DimXpert Wymiarów C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Plik tolerancji ogólnej DimXpert Wymiarów C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablon tabel ogólnych C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Plik formatu objaśnienia otworu C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablony Tabeli otworów C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablony tabeli wykrawania C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablony Tabeli poprawek C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Ścieżki wyszukiwania C:\SOLIDWORKS Data
Formaty arkusza C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS wersja\lang\english\sheetformat
Plik notatki linii zgięcia arkusza blachy C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Tabele zgięć arkusza blachy C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Sheetmetal Bend Tables
Tabela grubości arkusza blachy C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\sheet metal gauge tables
Folder szablonu dla Raportu Sustainability C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Folder biblioteki symboli C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS wersja\lang\english
Szablon Tabeli bloku tytułowego C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablon Tabeli spoin C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Szablony Listy elementów konstrukcji spawanej C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english
Profile konstrukcji spawanej C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\weldment profiles
Plik właściwości konstrukcji spawanej C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Weldments
Motywy 3D PDF C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\themes