Harmonogram zadań SOLIDWORKS

Harmonogram zadań SOLIDWORKS pozwala skonfigurować zadania do wykonania w określonym czasie w przyszłości.

Jeśli zachodzi konieczność wykonania zadania wymagającego użycia znacznych zasobów (np. przebudowania dużego złożenia), można użyć Harmonogramu zadań SOLIDWORKS, aby wykonać to zadanie poza godzinami szczytu. Zadanie w harmonogramie można ustawić tak, aby zostało wykonane tylko jeden raz, bądź było wykonywane raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Harmonogram zadań SOLIDWORKS zadań działa niezależnie od aplikacji SOLIDWORKS.

Można użyć Harmonogramu zadań SOLIDWORKS z dowolną licencją SOLIDWORKS, aby konwertować dokumenty na najnowszą wersję SOLIDWORKS oraz rozdzielić dokumenty. Aby zaplanować większość innych zadań lub zaplanować rozprowadzone zadania konwersji plików, potrzebna jest licencja SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium lub SOLIDWORKS Office.

Zadanie Konwertuj pliki w Harmonogramie zadań SOLIDWORKS, zastępuje Kreatora konwersji.

Aby otworzyć Harmonogram zadań SOLIDWORKS, należy:

W menu Windows Start kliknąć Wszystkie programy > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Harmonogram zadań SOLIDWORKS.

Aby uzyskać dostęp do Pomocy Harmonogramu zadań SOLIDWORKS:

Z poziomu Harmonogramu zadań SOLIDWORKS kliknąć Pomoc > Tematy Pomocy Harmonogramu zadań SOLIDWORKS.