Tworzenie operacji z biblioteki

Aby utworzyć operację z biblioteki, musimy najpierw utworzyć operację bazy, do której dodamy operacje, które chcemy zawrzeć w operacji z biblioteki. Operacje z biblioteki mają rozszerzenie .sldlfp.

Sposób w jaki zbudujemy operację z biblioteki ma wpływ na to jak:
  • Pozycjonujemy operację z biblioteki na modelu.
  • Edytujemy pozycję operacji z biblioteki.

Kiedy budujemy operację z biblioteki, możemy zdecydować uwzględnić lub wykluczyć odniesienia.