Stany wyświetlania w częściach

Ustawienia wyświetlania części są przechowywane w stanach wyświetlania w części.

Stany wyświetlania części sterują wyglądem, trybem wyświetlania, ukrywaniem/pokazywaniem i przezroczystością obiektów, operacji, ścian i części zgodnie z poniższym schematem:

  Ukryj/pokaż Tryb wyświetlania Wygląd Appearances.gif display_pane_column_transparency.gif Przezroczystość
Części     X X
Obiekty (bryłowe i powierzchniowe) X X X X
Operacje     X X
Ukrywane operacje, takie jak szkice, geometrie odniesienia, krzywe, linie neutralne i punkty wyznaczania trasy X      
Ściany     X X

W celu wyświetlenia formantów wyświetlania, kliknąć w górnej części drzewa operacji FeatureManager, co spowoduje rozwinięcie okienka wyświetlania.

Okienko wyświetlania zamknięte
Okienko wyświetlania otwarte

W Okienku wyświetlania można definiować różne kombinacje ustawień i zapisywać je w stanach wyświetlania.

Stan wyświetlania-1 Stan wyświetlania-2

Okienka wyświetlania można używać, aby:

  • Zmienić ustawienia wyświetlania dla operacji części oraz obiektów bryłowych i powierzchniowych.
  • Zmienić wygląd części.
  • Dodać nowe wyświetlania do części.
  • Zmienić nazwy stanów wyświetlania.
  • Zmienić aktywny stan wyświetlania.
  • Usunąć wszystkie lub wybrane wyglądy z części.

Można również sterować stanem wyświetlania poprzez połączenie stanów wyświetlania z konfiguracjami w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager.