Struktura podzespołu wyznaczania trasy

Możemy użyć funkcji zmiany struktury złożenia, aby rozbić złożenia wyznaczania trasy na bardziej przystępne odcinki. Komponenty muszą być w pełnej pamięci (nie odciążone), aby wykonać te operacje.

Możemy edytować strukturę podzespołu wyznaczania trasy bez utraty jakichkolwiek operacji w kontekście, które on zawiera. Możemy przenosić komponenty wyznaczania trasy zaangażowane w operacjach w kontekście tylko w obrębie podzespołu (i jego zagnieżdżonego podzespołu).
  • Można uformować podzespół z wybranych komponentów w podzespole wyznaczania trasy. Przy aktywnym złożeniu na najwyższym poziomie, należy wybrać więcej komponentów (przytrzymać klawisz Ctrl przy wybieraniu wielu komponentów). Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden z komponentów i wybrać Formuj nowy podzespół tutaj. Nowy podzespół nie zawiera własnej trasy, jest ona zależna od trasy złożenia rodzica.

    Możemy utworzyć zagnieżdżone podzespoły o tylu poziomach o ilu chcemy.

  • Możemy przenieść komponent podzespołu wyznaczania trasy do złożenia rodzica lub potomka, używającego tego samego szkicu 3D. Można albo przeciągnąć i upuścić komponenty, albo użyć opcji Narzędzia > Reorganizuj komponenty . Nie możemy przenieść komponentu wyznaczania trasy poza jego własną gałąź w hierarchii. Nie możemy przenieść komponentów spoza podzespołu wyznaczania trasy do podzespołu wyznaczania trasy.
  • Istnieje możliwość rozłożenia podzespołu wyznaczania trasy, jeśli element nadrzędny jest podzespołem wyznaczania trasy. Kliknąć prawym przyciskiem myszy zagnieżdżony podzespół i wybrać Rozłóż podzespół. Nie możemy rozłożyć podzespołu wyznaczania trasy zawierającego trasę i jej szkic 3D; dlatego też nie możemy rozłożyć podzespołu wyznaczania trasy będącego komponentem złożenia na najwyższym poziomie.