Narzędzia przebudowy

Po wprowadzeniu zmian w modelu należy odbudować model w celu zaktualizowania operacji i sprawdzenia, czy nie ma błędów. Dostępne są różne narzędzia do odbudowy części, złożeń, rysunków i szkiców.

Dostępne narzędzia to m.in.:

Przebuduj Przebudowuje zmienione operacje.
Przebuduj wszystkie konfiguracje Przebudowuje zmienione operacje we wszystkich konfiguracjach.
Wymuś przebudowę Przebudowuje wszystkie operacje.
Wymuś przebudowę wszystkich konfiguracji Przebudowuje wszystkie operacje we wszystkich konfiguracjach.
Wymuś przebudowę złożenia najwyższego poziomu Przebudowuje wszystkie operacje w złożeniu najwyższego poziomu.
Wymuszone przebudowanie może potrwać znacznie dłużej, w zależności od złożoności modelu.

Przyciski paska narzędzi Przebuduj znajdują się na pasku narzędzi Standard. Można dodawać narzędzia do menedżera poleceń CommandManager, pasku skrótów i gesty myszy.

Dostępne są następujące skróty klawiaturowe:

  Część Złożenie Rysunek Szkic
Przebuduj Ctrl + B Ctrl + B Ctrl + B Ctrl + B
Przebuduj wszystkie konfiguracje Ctrl + Shift + B Ctrl + Shift + B   Ctrl + Shift + B
Wymuś przebudowę Ctrl + Q   Ctrl + Q Ctrl + Q
Wymuś przebudowę wszystkich konfiguracji Ctrl + Shift + Q Ctrl + Shift + Q   Ctrl + Shift + Q
Wymuś przebudowę złożenia najwyższego poziomu   Ctrl + Q