Materiały

Okno dialogowe Materiały służy do tworzenia i edytowania dostosowanych materiałów lub bibliotek, do stosowania materiałów oraz ustanawiania ulubionych materiałów. Materiały opisują cechy fizyczne części lub obiektu części. Aplikacja SOLIDWORKS zawiera bibliotekę uprzednio zdefiniowanych materiałów, które są współużytkowane z aplikacją SOLIDWORKS Simulation.

Źródłem właściwości materiałów aplikacji SOLIDWORKS i Simulation jest Metals Handbook Desk Edition (2nd Edition), ASM International.