Obiekty siatki BREP

Obiekty siatki BREP (reprezentacje granicy) składają się z trójkątnych wielokątów, nazywanych ściankami. Każda ścianka ma trzy wierzchołki i trzy krawędzie zwane żebrami.

Ścianki obiektu siatki BREP można zbierać w ściany. Te ściany są podobne do ścian w standardowych obiektach SOLIDWORKS BREP, przy czym ściany siatki nie mają opisu geometrycznego. Na przykład ścianki ściany siatki mogą tworzyć prostokąt, ale ta ściana jest definiowana zwyczajnie jako zbiór ścianek, a nie jako prostokąt o określonej wysokości i szerokości.

Typy obiektów tworzonych z siatki

Pliki siatki można konwertować na trzy typy obiektów:
  • Standardowe obiekty SOLIDWORKS BREP
  • Obiekty siatki BREP
  • Obiekty graficzne

Obiekty SOLIDWORKS BREP to standardowe obiekty używane w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Mogą być obiektami bryłowymi lub powierzchniowymi. Nie zawierają one powierzchni siatki. Każdy punkt na ścianach tych obiektów można określić za pomocą równania matematycznego.

Obiekty siatki BREP mogą być obiektami bryłowymi lub powierzchniowymi. Obiekty składają się ze ścianek siatki. Ścianki można grupować w ściany. Ścianki mogą tworzyć kształt geometryczny, na przykład prostokąt, a prostokąt może mieć skojarzoną ścianę BREP, ale nie jest tak, że każdy punkt na wszystkich ścianach można określić za pomocą równania matematycznego.

Obiekty graficzne są w całości definiowane przez swoje ścianki bez odniesienia do równań. Na przykład coś, co wydaje się kołem w obiekcie graficznym w rzeczywistości jest dużą liczbą trójkątów, przy czym niektóre z nich mają krawędzie zbliżone do obwodu koła. Te krawędzie siatki nie tworzą w rzeczywistości krzywej matematycznej.

Elementy geometrii

Do typów obiektów siatkowych może należeć sześć elementów geometrycznych:
Fasetki Trójkątne ściany poszczególnych części siatki
Krawędzie fasetek Krawędzie lub żebra ścianek siatki
Wierzchołki fasetek Wierzchołki ścianek siatki
Ściany BREP Ściany złożone ze ścianek siatki
Krawędzie Granice siatki
Wierzchołki BREP Wierzchołki krawędzi ścian siatki BREP

Krawędzie obiektów siatki BREP mogą przypominać krzywe matematyczne, ale nie mają żadnych atrybutów geometrycznych.