Komponenty nowszych wersji we wcześniejszych wersjach

Części i złożenia SOLIDWORKS można otwierać za pomocą poprzedniej wersji oprogramowania z dodatkiem Service Pack 5.

Na przykład w programie SOLIDWORKS 2018 z dodatkiem Service Pack 5 można otworzyć pliki SOLIDWORKS 2019. Współdziałanie wersji jest obsługiwane jedynie pomiędzy wersjami następującymi po sobie. Na przykład nie można otworzyć pliku SOLIDWORKS 2019 w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2017 z dodatkiem Service Pack 5.

Pliki przyszłych wersji otwierane we wcześniejszych wersjach mają atrybut tylko do odczytu, a ich funkcjonalność jest ograniczona. Drzewo operacji FeatureManager zawiera ograniczoną ilość danych.

W dokumentach otwartych w poprzedniej wersji oprogramowania z dodatkiem Service Pack 5 nie można wykonywać żadnych czynności wymagających danych drzewa operacji FeatureManager. Jednak po dokonaniu uaktualnienia do kolejnej wersji SOLIDWORKS będą dostępne wszystkie dane drzewa operacji FeatureManager.

Po otwarciu części lub złożenia SOLIDWORKS w poprzedniej wersji programu z dodatkiem Service Pack 5 można:

 • Oglądać konfiguracje.
 • Używać narzędzia Zmierz.
 • Oglądać właściwości masy i dostosowane właściwości.
 • Oglądać materiały.

Nie można edytować części ani złożeń z nowszej wersji SOLIDWORKS w starszej wersji z dodatkiem Service Pack 5. Można używać części i złożeń z nowszej wersji w rysunkach i złożeniach w starszej wersji programu z dodatkiem Service Pack 5.

Dodawanie plików następnych wersji jako komponentów w złożeniu

Można używać części i złożeń z bieżącej wersji oprogramowania SOLIDWORKS jako komponentów złożenia z poprzedniej wersji z dodatkiem Service Pack 5.

Współpraca jest obsługiwana jedynie pomiędzy wersjami następującymi po sobie.

W poprzedniej wersji z dodatkiem Service Pack 5 w złożeniu można:

 • Tworzyć wiązania komponentu lub podzespołu następnych wersji SOLIDWORKS z innymi komponentami.
 • Dodawać listy materiałów zawierające komponenty obecnej i następnych wersji.
 • Wygaszać i przywracać komponenty następnych wersji.
 • Tworzyć rysunki złożenia z komponentami obecnej i następnych wersji.
 • Używać wykrywania przenikania podczas wiązania komponentów obecnej i następnych wersji.
 • Tworzyć lustra i szyki komponentów następnych wersji.
 • Oglądać i odnosić domyślne płaszczyzny i początki układów współrzędnych części lub podzespołu następnych wersji.
W przypadku modeli o wielu konfiguracjach dostęp do każdej konfiguracji w starszej wersji wymaga wcześniejszego wygenerowania i zapisania danych konfiguracyjnych w nowszej wersji.

Tworzenie rysunków części i złożeń w nowszej wersji

Rysunki części i złożeń nowszej wersji SOLIDWORKS w poprzedniej wersji z dodatkiem Service Pack 5 można tworzyć z pewnymi ograniczeniami.

Nie można:

 • Wstawiać elementów modelu.
 • Uzyskać dostępu do danych drzewa operacji FeatureManager takich, jak listy elementów ciętych konstrukcji spawanej czy ściegi spoiny.

Można tworzyć rysunki złożeń z komponentami w wersji bieżącej lub nowszej.

Natomiast nie można otwierać rysunków w nowszej wersji w poprzednim wydaniu z dodatkiem Service Pack 5.