RealView

RealView daje modelom realistyczną i dynamiczną reprezentację bez potrzeby przeprowadzania renderowania. Jeżeli karta graficzna jest kompatybilna z RealView, RealView jest domyślnie włączony.

Należy sprawdzić, czy w systemie zainstalowano najnowsze sterowniki. Niektóre karty graficzne kompatybilne z RealView mogą nie wyświetlać wszystkich efektów (odbić i cieni własnych). Patrz: www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html.

Efekty RealView

  Grafika RealView włączona Grafika RealView wyłączona
Wyglądy Bardziej realistyczna reprezentacja

Odbicia środowiska

Wykończenie powierzchni - widoczne nierówności

Wielokolorowe efekty (lakier samochodowy)

Podstawowe kolory i tekstury OpenGL

Standardowe mapowanie tekstury dla wyglądów opartych na teksturze

Sceny Cienie własne z pierwszego światła kierunkowego

Cienie i odbicia podłogi

Podstawowy miękki cień na podłodze

Bez odbijających podłóg

Wyglądy

Wygląd modelu jest różny od jego właściwości fizycznych. Na przykład można przypisać modelowi właściwości fizyczne stali nierdzewnej a wygląd błyszczącego lakieru samochodowego.

Sceny

Sceny wpływają na wyglądu poprzez wyświetlenie różnych środowisk, które obejmują odbijające światło podłogi, zdjęcia otaczające model oraz odbicia tła.

Opcja RealView (to czy jest wybrana czy też nie) nie ma wpływu na Kolory systemowe. Domyślny schemat tła lub sceny są zawsze wyświetlane w obszarze graficznym.

Porównanie modeli pochodzących z wcześniejszych wersji

  SOLIDWORKS 2008 SOLIDWORKS 2009
  Grafika RealView włączona Grafika RealView wyłączona Grafika RealView włączona Grafika RealView wyłączona
Kolory i tekstury SOLIDWORKS 2007 Albo domyślny wygląd tworzywa sztucznego, albo domyślny wygląd tekstury dla skojarzonego koloru lub tekstury Ten sam kolor i tekstura co w SOLIDWORKS 2007 Albo domyślny wygląd tworzywa sztucznego, albo domyślny wygląd tekstury dla skojarzonego koloru lub tekstury Albo domyślny wygląd tworzywa sztucznego, albo domyślny wygląd tekstury dla skojarzonego koloru lub tekstury
Materiały SOLIDWORKS 2007 PhotoWorks Wyglądy Kolor lub tekstura odpowiadające wyglądowi Wyglądy Wyglądy
- Wyglądy (nowe w SOLIDWORKS 2008) Kolor lub tekstura odpowiadające wyglądowi Wyglądy Wyglądy
Aby przełączyć RealView, kliknąć Grafiki RealView (pasek narzędzi Widok).