Interfejs API SOLIDWORKS

Application Programming Interface (API — Interfejs programowania aplikacji) SOLIDWORKS jest interfejsem programowania COM oprogramowania SOLIDWORKS. Funkcje interfejsu API dają programistom bezpośredni dostęp do funkcji SOLIDWORKS.

API zawiera setki funkcji, które mogą być wywoływane z programów Visual Basic (VB), Visual Basic for Applications (VBA), VB.NET, C++, C#, lub plików makro SOLIDWORKS.

Aby uzyskać dostęp do pomocy API, należy kliknąć Pomoc > Pomoc API.

Na stronie sieci Web SOLIDWORKS znaleźć można porady, fragmenty kodów i przykłady funkcji API: www.solidworks.com/api