Pomoc

Jeżeli mamy jakieś pytania podczas korzystania z oprogramowania SOLIDWORKS, możemy uzyskać odpowiedzi na wiele różnych sposobów

W menu Pomoc:

Witamy w SOLIDWORKS Łącza do portalu klienta, grup użytkowników, forów dyskusyjnych, zasobów z instrukcjami, aktualności technicznych i powiadomień.
Pomoc SOLIDWORKS Kompilacja tematów pomocy (obejmująca niniejszy temat pomocy). Można przeszukać spis treści lub użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć interesujące nas tematy.
Samouczki SOLIDWORKS Lekcje typu krok-po-kroku z plikami przykładowymi. Obejmują oprogramowanie SOLIDWORKS i wiele dodatków. Dostępne także w oknie dialogowym Witamy na karcie Szkolenia.
Pomoc API Pomoc dla Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji).
Pole Search Wyszukuje informacje, polecenia, pliki i modele. Przeszukuje SOLIDWORKS oraz miejsca takie jak baza wiedzy SOLIDWORKS, fora, blogi, usługa 3D ContentCentral, Twitter czy YouTube.
Uwagi o wersji Najnowsze informacje na temat ostatniego pakietu Service Pack.
Nowe funkcje Plik pomocy lub plik PDF z informacjami dotyczącymi nowych funkcji w bieżącym wydaniu SOLIDWORKS. Dostępny także w oknie dialogowym Witamy na karcie Strona główna.
Nowe funkcje > Interaktywne nowe funkcje Należy kliknąć obok nowych elementów menu oraz tytułów nowych i zmodyfikowanych menedżerów właściwości PropertyManager, aby przejść do odpowiadających im tematów w podręczniku Nowe funkcje.
Wprowadzenie do SOLIDWORKS (PDF) Dostarcza informacji ogólnych na temat produktu SOLIDWORKS. Dostępne także w oknie dialogowym Witamy na karcie Szkolenia.
Przejście z 2D do 3D Pomaga w przejściu z użycia oprogramowania CAD 2D do oprogramowania SOLIDWORKS 3D. Pomoc ta porównuje terminy i koncepcje, wyjaśnia podejście oprogramowania SOLIDWORKS do projektowania i dostarcza łącz do pomocy SOLIDWORKS, samouczków i innych zasobów.
Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web Przełącza pomiędzy pomocą w sieci Web a pomocą lokalną.
Sprawdź czy istnieją aktualizacje Sprawdza natychmiast lub w określonych odstępach czasu czy istnieją nowsze niż obecnie używany pakiety Service Pack.
Aktywuj licencje Inicjuje procedurę aktywacji licencji.
Dezaktywuj licencje Dezaktywuje licencję (zwraca ją do firmy SOLIDWORKS), dzięki czemu można ją aktywować na innym lub zmodernizowanym komputerze.
Pokaż licencje Pokazuje obecnie aktywowane produkty.
Moje produkty Prezentuje wszystkie aktualnie dostępne produkty SOLIDWORKS i wskazuje te, które użytkownik albo organizacja aktualnie ma na podstawie aktywacji i licencji sieciowych.
SOLIDWORKS - informacje Wyświetla informacje na temat produktu SOLIDWORKS, jego wersję, prawa autorskie, umowę licencyjną oraz aktywny numer seryjny. Należy kliknąć Połącz, aby odwiedzić witrynę sieci Web SOLIDWORKS.

W interfejsie użytkownika SOLIDWORKS:

Menedżery właściwości PropertyManager i okna dialogowe W aktywnym menedżerze właściwości PropertyManager lub oknie dialogowym kliknąć opcję Pomoc , kliknąć przycisk Pomoc lub nacisnąć klawisz F1, aby otworzyć pomoc kontekstową.
Etykietki narzędzi Należy przytrzymać wskaźnik, aby zobaczyć informacje na temat narzędzi na paskach narzędzi i elementów w menedżerach właściwości PropertyManager i oknach dialogowych.
Pasek stanu Krótki opis bieżącego stanu i aktywności jest wyświetlany na pasku stanu na dole okna SOLIDWORKS.