Edycja podzespołu trasy

Można edytować podzespół trasy na kilka sposobów:

 • Edytować szkic trasy, aby modyfikować ścieżkę segmentów trasy.
 • Zmienić średnicę trasy.
 • Dodać łączniki podczas edycji szkicu trasy.
 • Wykonać penetrację segment-segment.
 • Utworzyć dostosowane konfiguracje rury dla wybranych segmentów.
 • Usunąć rurę grubościenną lub cienkościenną pomiędzy łącznikami, aby utworzyć połączenia łącznik-łącznik.

Zasadniczo należy edytować podzespoły trasy w kontekście złożenia najwyższego poziomu.

Aby edytować szkic trasy i modyfikować trasę, należy:

 1. Należy kliknąć jedną z poniższych możliwości:
  • Edytuj istniejącą trasę instalacji rurowej (pasek narzędzi Instalacja rurowa).
  • Edytuj istniejącą trasę elastycznych rur cienkościennych Tool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (pasek narzędzi Instalacja elastycznych rur cienkościennych).
  • Edytuj istniejącą trasę elektryczną (pasek narzędzi Electrical).
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Edytuj trasę. Wszystkie podzespoły trasy typu, który został określony (Instalacja rurowa, Elastyczna rura lub Elektryka), pojawią się w części Nazwa pliku złożenia.
 2. Wybrać podzespół trasy z listy.
  Wybrany podzespół trasy zostanie podświetlony w obszarze graficznym.
 3. Kliknąć PM_OK.gif.
  Zostanie otwarty szkic trasy wybranego podzespołu trasy.
 4. Kiedy przeciągamy segmenty w szkicu, segment trasy jest aktualizowany, aby odzwierciedlić te zmiany. Po wyjściu ze szkicu podzespół zostanie przebudowany.
Można również edytować szkic trasy, klikając prawym przyciskiem myszy którykolwiek z poniższych elementów w drzewie operacji FeatureManager i wybierając Edytuj trasę lub Edytuj szkic:
 • Podzespół trasy
 • Operacja Trasa fm_piping_route.png
 • Operacja Szkic 3D
Linie wytyczające wyświetlane podczas edycji trasy znikają po zakończeniu jej edycji.