Szybki start SOLIDWORKS

Aby umożliwić szybsze uruchamianie SOLIDWORKS, jego komponenty są ładowane w tle w czasie uruchamiania komputera.

Funkcja Szybki start SOLIDWORKS może nieznacznie wydłużyć czas logowania w systemie Windows.

Aby wyłączyć funkcję Szybki start SOLIDWORKS, należy:

  1. W systemie Windows kliknąć Start > Wszystkie programy > Autostart.
  2. Kliknąć Szybki start SOLIDWORKS prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń.
  3. Po wyświetleniu okna dialogowego kliknąć Tak.
Funkcję Szybki start SOLIDWORKS można ponownie włączyć, naprawiając instalację SOLIDWORKS.

Naprawianie instalacji

Jeżeli napotkamy na problemy z zainstalowanym produktem SOLIDWORKS, można użyć Menedżera instalacji SOLIDWORKS, aby naprawić instalację.

Jednak aby naprawić instalację, na komputerze w lokalizacji, w której zostały one pierwotnie zainstalowane, muszą znajdować się wszystkie pliki źródłowe z poprzedniej instalacji i wszelkie pakiety Service Pack, które zostały zastosowane.

Można naprawić indywidualną instalację. Nie można naprawić obrazu administracyjnego, Konieczne jest odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie obrazu administracyjnego.
  1. W systemie Windows 7 kliknąć Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  2. Wybrać wersję SOLIDWORKS, która ma zostać naprawiona i kliknąć Zmień.
  3. Na ekranie Witamy w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS kliknąć Napraw instalację indywidualną (na tym komputerze).
  4. Na ekranie Produkty do naprawienia wybrać produkt do naprawienia.
  5. Usunąć zaznaczenia pozostałych produktów na ekranie.
  6. Kliknąć Napraw.