SOLIDWORKS Electrical

Menedżer instalacji SOLIDWORKS umożliwia zainstalowanie wszystkich komponentów SOLIDWORKS Electrical w trybie autonomicznym lub w trybie klient/serwer.

SOLIDWORKS Electrical używa kilku komponentów. Podczas instalacji należy wybrać te komponenty zgodnie z żądanym typem instalacji.
  • SOLIDWORKS Electrical Schematic - aplikacja 2D do tworzenia schematów elektrycznych i zarządzania nimi.
  • SOLIDWORKS Electrical 3D - dodatek SOLIDWORKS do integrowania schematów 2D z modelami 3D. SOLIDWORKS Electrical 3D umożliwia zarządzanie układem urządzeń elektrycznych oraz wyznaczanie tras przewodów, kabli i wiązek.
  • Dane — Dane grupują wszystkie dane wymagane przez oprogramowanie. Dane te są graficzne (pliki reprezentujące symbole, arkusze rysunkowe...) lub techniczne (katalogi producentów, dane skojarzone z symbolami...). Dane można udostępniać, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników.
  • Collaborative Server — Program narzędziowy do zarządzania otwieraniem i aktualizowaniem rysunków elektrycznych.
  • SQL Server — SOLIDWORKS Electrical wymaga bazy danych programu Microsoft SQL Server. Podczas instalacji należy utworzyć nową bazę danych lub użyć istniejącej.

Typ instalacji

Można zainstalować wszystkie komponenty SOLIDWORKS Electrical na tym samym komputerze. Jest to instalacja autonomiczna. Wszystkie dane programu, takie jak rysunki projektowe i raporty, są przechowywane na stacji roboczej.

Można również zainstalować komponenty SOLIDWORKS Electrical jako aplikacje typu klient/serwer. Ten typ instalacji umożliwia przechowywanie danych na serwerze sieciowym. Instalacja klient/serwer pozwala kilku użytkownikom pracować nad tym samym projektem. Systemy klienckie muszą mieć dostęp sieciowy do serwera i uprawnienia do odczytu/zapisu w celu tworzenia projektów, bibliotek i symboli.

Informacje

Niezależnie od typu instalacji (autonomiczna lub klient/serwer) należy uruchomić sesję systemu Windows z pełnymi uprawnieniami, aby zainstalować SOLIDWORKS Electrical.

Na danym komputerze można zainstalować tylko jedną wersję SOLIDWORKS Electrical. W przypadku instalowania SOLIDWORKS i wybrania SOLIDWORKS Electrical jako jednego z produktów do zainstalowania, program instalacyjny usunie starą wersję SOLIDWORKS Electrical.

Po uruchomieniu menedżer instalacji SOLIDWORKS automatycznie wykrywa istniejące wersje SOLIDWORKS Electrical zainstalowane na stacji roboczej lub na serwerze.

Przed zainstalowaniem nowej wersji należy zawsze utworzyć kopię zapasową istniejącego środowiska SOLIDWORKS Electrical. W SOLIDWORKS Electrical Schematic należy wybrać Plik > Archiwizuj środowisko , lub w SOLIDWORKS Electrical 3D SOLIDWORKS Electrical > Narzędzia > Archiwizuj środowisko: .