SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS PDM to produkt do zarządzania dokumentami oparty na tej samej architekturze klient/serwer co program znany wcześniej pod nazwą SOLIDWORKS Enterprise PDM. Program SOLIDWORKS PDM jest dostępny w dwóch wersjach:
  • SOLIDWORKS PDM Standard
  • SOLIDWORKS PDM Professional

Program SOLIDWORKS PDM używa bazy danych Microsoft SQL Server do zarządzania przechowalnią plików.

Tabela ta zawiera listę systemów baz danych, składników serwera i opcji klienta dostępnych dla każdej wersji.
  PDM Standard PDM Professional
Przeznaczenie Małe i średnie sieci biurowe, z reguły do 20 jednoczesnych użytkowników. Duże sieci biurowe, duża liczba jednoczesnych użytkowników
Ograniczenia O parametrach nie wyższych niż 1 gniazdo lub 4 rdzenie, 1 GB pamięci RAM, baza danych o wielkości 10 GB Ograniczenia Standardu SQL: O parametrach nie wyższych niż 4 gniazda lub 16 rdzeni, 128 GB pamięci RAM, baza danych o wielkości 524 PB
System zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server Express 2014 (w zestawie i instalowany z SOLIDWORKS) Microsoft SQL Server 2014 (dostarczany oddzielnie z SOLIDWORKS) lub wcześniej zainstalowany program Microsoft SQL Server 2014, 2012 albo 2008 R2
Wymaga SolidNetWork License Manager? Tak Tak
Zawiera serwer archiwum i serwer bazy danych? Tak Tak
Zawiera serwer Web i serwer Web2 SOLIDWORKS PDM? Nie Tak
Typy klientów Pierwotny Pierwotny, oparty na przeglądarce
Dodatki klienta dla konfiguracji CAD Editor SOLIDWORKS, DraftSight SOLIDWORKS, DraftSight, Integracja z Microsoft Office, Autodesk Inventor, AutoCAD
Dodatki klienta dla konfiguracji Contributor DraftSight DraftSight, Integracja z Microsoft Office
Dodatki klienta dla konfiguracji Viewer   Integracja z Microsoft Office

Program SOLIDWORKS Manage Professional zawiera zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi dla programu SOLIDWORKS PDM Professional. Oferuje funkcje zaawansowanej kontroli wersji, obsługi projektu, procesu i zarządzania elementami. Interaktywne pulpity nawigacyjne i raporty pozwalają śledzić elementy, czynności i postępy w realizacji projektów.

Program SOLIDWORKS Manage Professional ma podobną architekturę jak SOLIDWORKS PDM Professional. Wykorzystuje architekturę klient-serwer z bazą danych Microsoft SQL Server do zarządzania danymi elementów i projektów. Istnieją trzy usługi dla funkcji bazy danych, serwera plików i serwera sieci Web, które obsługują zarówno klientów pełnych, jak i klientów przeglądarki internetowej. Te trzy usługi mogą znajdować się na tym samym serwerze lub na oddzielnych serwerach. Użytkownicy z licencją SOLIDWORKS Manage Professional Editor mogą użyć dodatku SOLIDWORKS Manage, aby uzyskać dostęp do danych składnika Manage bezpośrednio z poziomu oprogramowania SOLIDWORKS.

Aby zainstalować serwer i klienta SOLIDWORKS Manage Professional, można użyć menedżera instalacji SOLIDWORKS.

Instrukcje dotyczące instalacji SOLIDWORKS Manage Professional można znaleźć w Przewodniku instalacji SOLIDWORKS PDM/SOLIDWORKS Manage.