SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS® PCB (przedtem PCBWorks) to narzędzie do projektowania płytek drukowanych (printed circuit board, PCB), które jest zintegrowane z oprogramowaniem do projektowania 3D SOLIDWORKS. Jest ono instalowane przez Menedżera instalacji SOLIDWORKS w ramach instalacji indywidualnej.

Inżynier elektryk może za pomocą SOLIDWORKS PCB dokonywać zmian w płytkach drukowanych i wprowadzać te zmiany do współużytkowanego repozytorium. Inżynier mechanik może za pomocą oprogramowania SOLIDWORKS pobrać zmienioną płytkę drukowaną z repozytorium, przeanalizować modyfikacje, dokonać dodatkowych zmian i wprowadzić projekt z powrotem do repozytorium, gdzie inżynier elektryk może do niego znowu uzyskać dostęp.

Aby umożliwić tę współpracę, konieczne jest zainstalowanie narzędzia SOLIDWORKS PCB Services, które zarządza repozytorium na współużytkowanym serwerze. Jest ono instalowane przez Menedżera instalacji SOLIDWORKS w ramach instalacji serwerowej i nie wymaga oddzielnej licencji. Zawiera Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft i bazę danych, która przechowuje dane służące do synchronizacji pracy projektantów elektryków i mechaników.

W środowisku sieciowym płytek drukowanych narzędzie SOLIDWORKS PCB Services jest zwykle instalowane na współużytkowanym serwerze, na którym nie jest uruchomione oprogramowanie SOLIDWORKS. Można je również zainstalować z innymi składnikami rozwiązania SOLIDWORKS PCB na jednym komputerze. Narzędzie SOLIDWORKS PCB Services musi być uruchomione przez cały czas, a także mieć nieprzerwaną, dwukierunkową komunikację przez zapory i skanery antywirusowe z klientami z uruchomionym oprogramowaniem SOLIDWORKS PCB i SOLIDWORKS oraz z wszelkimi klientami z oprogramowaniem Altium Designer, które mają być zintegrowane z oprogramowaniem SOLIDWORKS.
Przed zainstalowaniem SOLIDWORKS PCB zalecane jest zainstalowanie SOLIDWORKS PCB Services.

Dodatkowo na komputerach z uruchomionym oprogramowaniem SOLIDWORKS należy włączyć dodatek SOLIDWORKS PCB. Dodatek ten można włączyć w oknie Narzędzia > Dodatki.

Inżynierowie elektrycy, którzy mają licencje Altium Designer, mogą również wymieniać projekty z użytkownikami oprogramowania do projektowania 3D SOLIDWORKS za pośrednictwem repozytorium. Aby dokonać takiej wymiany, użytkownicy muszą zainstalować SOLIDWORKS PCB Connector. To oprogramowanie jest instalowane z klienta Altium Designer.