SOLIDWORKS Visualize i SOLIDWORKS Visualize Boost

SOLIDWORKS® Visualize zawiera pakiet autonomicznych narzędzi, które łączą w sobie zaawansowane możliwości renderowania z funkcjami wizualizacji i tokami prac zorientowanymi na projektowanie, dzięki czemu umożliwiają tworzenie wysoce realistycznych obrazów modeli 3D CAD.

Produkty SOLIDWORKS Visualize są dostępne w dwóch pakietach:
  • Standard
  • Professional

Bezpłatna licencja na narzędzie SOLIDWORKS Visualize Standard jest częścią każdej licencji w ramach aktywnej subskrypcji SOLIDWORKS 2020 Professional i Premium. Aby aktywować bezpłatne stanowisko, konieczny jest dodatkowy numer seryjny, który można odnaleźć, logując się do portalu klienta SOLIDWORKS i klikając opcję Moje produkty. Obecnie nie można już używać numeru seryjnego programu SOLIDWORKS Professional ani Premium do aktywowania bezpłatnego stanowiska programu SOLIDWORKS Visualize Standard.

Program SOLIDWORKS Visualize obsługuje również modele licencjonowania SolidNetWork Licensing (SNL), np. z licencjami ruchomymi, i aktywacje w trybie offline.

Przy użyciu Menedżera instalacji SOLIDWORKS (SLDIM) można zainstalować SOLIDWORKS Visualize w ramach instalacji indywidualnej. Można zainstalować program jako aplikację autonomiczną, co przydaje się, gdy do modelowania i renderowania mają być używane różne komputery. Nie używa ono licencji SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Visualize Boost to usługa, która umożliwia przydzielenie zadania renderowania jednemu lub wielu komputerom w tej samej sieci, w której znajduje się komputer z oprogramowaniem SOLIDWORKS Visualize Professional. Na komputerze można wykonywać inne zadania w trakcie renderowania obrazu, a ostatecznie zrenderowane obrazy będą dostępne wcześniej. Renderowanie obrazu może odbywać się na pojedynczym komputerze lub w klastrze kilku komputerów z uruchomionym oprogramowaniem Visualize Boost.

Bezpłatna licencja na narzędzie SOLIDWORKS Visualize Boost jest częścią każdej aktywnej subskrypcji SOLIDWORKS Visualize Professional 2020.
Narzędzie Visualize Boost jest dodatkiem tylko do produktu Visualize Professional. Narzędzie Visualize Boost nie działa w przypadku wersji Visualize Standard.

Narzędzie Visualize Boost może być instalowane na innym komputerze niż ten, który obsługuje narzędzie SOLIDWORKS Visualize Professional. Narzędzie Visualize Boost można także zainstalować w ramach indywidualnej instalacji z użyciem menedżera SLDIM.