SOLIDWORKS Kurulum ve Yönetimi

Bu kılavuzda, SOLIDWORKS ürünlerinin hem bireysel hem de çoklu kurulumları için kurulum, lisans, yükseltme ve yönetimlerini tanımlanır.

Bireysel Kurulumlar Birden Fazla Kurulumun Dağıtılması
Kurulum

Bir yada birkaç bilgisayara kurulum.

Kurulum

Bir çok istemci bilgisayara dağıtılan bir yönetim resminin oluşturulması.

Lisanslama

Makine etkinleştirme, çevrimiçi lisanslama veya ağ lisansı.

Lisanslama

Makine etkinleştirme, çevrimiçi lisanslama veya ağ lisansı.

Yükseltmeler

Bireysel bilgisayarlar yeni bir sürüme geçirilir.

Yükseltmeler

Birden fazla bilgisayar, o bilgisayarlarda kurulum yapmak için kullanılan yönetim resmini değiştirerek yeni sürüme geçirilir.

Yönetim

Kurulumların değiştirilmesi, onarılması, kaldırılması ve yükseltilmesi.

Yönetim

Yönetim görüntülerini ve istemcilerini ve ağ lisanslama yönetimini yükseltme.

SOLIDWORKS Kurulum Yöneticisi; SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Toolbox, PhotoView 360, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS Manage, SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS PCB, SOLIDWORKS Visualize ve SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager da dahil olmak üzere SOLIDWORKS ürün bileşenlerinin ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

SolidNetWork License Manager birden çok lisans istemcisini, lisansları ağ üzerinden dağıtarak destekler. Bu, yüzer lisanslar kullanarak kullanıcı sayısının lisans sayısını geçebilmesine imkan verir.

SOLIDWORKS Admin Portal, çevrimiçi lisansları atamanızı ve yönetmenizi sağlayan bulut tabanlı bir varlık ve hizmet yönetim sistemidir. Lisans atama, yalnızca çevrimiçi lisans için gereklidir. Diğer lisans türleri için lisans ataması isteğe bağlıdır.