Konfigürasyonlar

Konfigürasyonlar, tek bir belgenin içerisinde bir parçanın veya montaj modelinin birden çok varyasyonunu oluşturmanızı sağlar. Konfigürasyonlar farklı ölçümlendirmelere, bileşenlere veya diğer parametrelere sahip model aileleri geliştirmek ve yönetmek için kullanılabilecek kolay bir yöntem sağlar.

Bir konfigürasyon oluşturmak için, bir ad ve özellikler belirtir, ardından istediğiniz tasarım varyasyonlarını oluşturmak için modeli değiştirirsiniz.
  • Parça belgelerinde, konfigürasyonlar özel özellikler dahil olmak üzere farklı ölçümlendirmelere, unsurlara ve özelliklere sahip parça aileleri oluşturmanızı sağlar.
  • Montaj belgelerinde, konfigürasyonlar aşağıdakileri oluşturmanızı sağlar:
    • Bileşenlerin pasifleştirilmesi yoluyla basitleştirilmiş tasarım sürümleri.
    • Farklı bileşen konfigürasyonlarına, montaj unsurları için farklı parametrelere, farklı ölçümlendirmelere veya konfigürasyona özgü özel özelliklere sahip montaj aileleri.
  • Teknik resim belgelerinde, parça ve montaj belgelerinde oluşturduğunuz konfigürasyonların görünümlerini görüntüleyebilirsiniz.
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak konfigürasyonlar oluşturabilirsiniz:
  • Konfigürasyonları manüel olarak oluşturmak.
  • Bir Microsoft Excel çalışma sayfasında konfigürasyonlar oluşturmak ve yönetmek için tasarım tabloları kullanmak. Tasarım tablolarını teknik resimlerde görüntüleyebilirsiniz.
  • Ortak olarak konfigüre edilen parametreler için konfigürasyonlar oluşturmak veya değiştirmek için Konfigürasyonları Değiştir iletişim kutusunu kullanmak.

Tasarım tablolarında veya Konfigürasyonları Değiştir iletişim kutusunda oluşturulan özel özellikler, Özet Bilgi iletişim kutusundaki Konfigürasyona Özel sekmesine otomatik olarak eklenir.