SOLIDWORKS Utilities

SOLIDWORKS Utilities katı bir modelin geometrisini ayrıntılı olarak incelemenizi ve diğer modellerle karşılaştırmalar yapmanızı sağlayan bir araçlar kümesidir.

Araçların çoğu, onları sabitleyebileceğiniz Görev Bölmesinde bulunur. Devam edebilmek için Görev Bölmesi eylemlerini tamamlamanız veya Görev Bölmesinde yardımcı programı kapatmanız gerekir.

Aşağıdaki araçlar kapsanmaktadır:

Araç Tanım
Belgeleri Karşılaştır İki SOLIDWORKS belgesinin özelliklerini karşılaştırır (aynı modelin iki yapılandırması dahil). Aynı tipte veya farklı tipte iki belgeyi karşılaştırabilirsiniz. Bu yardımcı program dosya özelliklerindeki, belge özelliklerindeki vs. farklılıkları tespit eder.
Unsurları Karşılaştır Katı unsurlarda aynı parçanın iki versiyonu arasındaki farklılıkları tespit eder. Bu yardımcı program parçanın her iki versiyonundaki özgün ve değiştirilmiş unsurları tanımlar.
Geometriyi Karşılaştır Aynı parçanın iki versiyonu arasındaki geometrik farklılıkları tanımlar. Bu yardımcı program her iki parçadaki özgün ve değiştirilmiş yüzleri tespit eder. İki parçanın ortak hacmini ve ayrıca eklenen ve çıkarılan malzeme hacmini de hesaplar.
ML. Karşılaştır İki SOLIDWORKS montajı veya teknik resim belgesine ait Malzeme Listesi tablolarını karşılaştırır. Sonuçlarda eksik sütunlar ve satırlar, fazladan sütunlar ve satırlar, ayrıca hatalı satırlar listelenir.