Sorun Ne?

Parça ve montaj belgelerindeki yeniden oluşturma hatalarını görüntüleyin. Uyarı oluştuğunda model geometrisi oluşturulur ancak hata varsa oluşturulmaz.

Bazı yaygın yeniden oluşturma hataları şunları içerir:

  • Sarkan Ölçümlendirmeler veya İlişkiler. Artık varolmayan bir objenin ölçümlendirmeleri ve ilişkileri
  • Çok geniş bir radyus gibi yeniden oluşturulamayan unsurlar

Yeniden oluşturma hataları ve uyarılarını FeatureManager tasarım ağacı, içerik haritaları veya grafik alanındaki simgelerle saptayabilirsiniz:

Simge Tanım
Modelde bir hata olduğunu gösterir. Bu simge, FeatureManager tasarım ağacının üst kısmında belge adında ve hatayı içeren unsurun üzerinde görüntülenir. Parça veya unsurun metni kırmızıdır.
Unsurdaki bir hatayı gösterir. Bu simge FeatureManager tasarım ağacında unsur adında görünür. Unsurun metni kırmızıdır.
Belirtilen düğümün altında bir uyarı gösterir. Bu simge FeatureManager tasarım ağacının üst kısmında belge adında ve FeatureManager tasarım ağacında alt öğe unsuru hataya neden olan üst öğe unsurunda görünür. Unsurun metni yeşildir.
Bir unsur veya çizimle ilgili bir uyarı gösterir. Bu simge FeatureManager tasarım ağacında uyarıyı veren belli bir unsurda görünür. Unsur veya çizimin metni yeşildir.
Bir belge veya unsurda hem bir hata hem de bir uyarı varsa simgesi görüntülenir.
Bir bağlamsal Sorun Ne kutusunu görüntülemek için FeatureManager tasarım ağacında, içerik haritalarında veya grafik alanında bir hata veya uyarı seçin. Kutuda sorun açıklanır ve bunu düzeltmek için öneriler sunulur. Unsuru Düzenle veya Çizimi Düzenle bağlantıları görüntülenir. Duruma bağlı olarak, Önizleme ve Yardım bağlantıları da olabilir.

Tüm hataların ve uyarıların bir listesini görüntülemek için FeatureManager tasarım ağacında üst düğüme sol tıklayın. FeatureManager tasarım ağacındaki bir öğeyi seçmek için listede öğeye tıklayın.

FeatureManager tasarım ağacı, içerik haritaları ve grafik alanındaki bağlamsal Sorun Ne? kutuları, yalnızca parça ve montaj modelleri için kullanılabilir. Diğer tüm belge tipleri yalnızca Sorun Ne? iletişim kutusunu görüntüler.

Hataları veya uyarıları Sorun Ne? iletişim kutusunu kullanarak gözden geçirmek için:

Çizim, unsur, parça veya montaj adına sağ tıklayıp Sorun Ne? Seçeneğine tıklayın.

İletişim kutusunda şunları gösteren sütunlar bulunur:

İpucu: Hata veya Uyarı .
unsur Unsurun adı ve FeatureManager tasarım ağacındaki simgesi.
Önizleme Sütunda Önizleme simgesi sütunda görünüyorsa grafik alanında vurgulanan ilgili unsuru görmek için simgeye tıklayın.
Yardım Sütunda Yardım simgesi sütunda görünüyorsa hata veya unsur hakkında daha fazla bilgi içeren yardım konusuna erişmek için simgeye tıklayın.
Tanım Hata veya uyarının açıklaması.

Mesajları yeniden düzenlemek için sütun üstbilgilerine tıklayın.

İletişim kutusunda şu onay kutuları bulunur:

Hataları göster Hata mesajlarını görüntüler.
Uyarıları göster Uyarı mesajlarını görüntüler.
Yeniden oluştururken Sorun Ne'yi göster Modeli her yeni oluşturduğunuzda hataları otomatik olarak gösterir. Seçenek yalnızca geçerli SOLIDWORKS oturumunu etkiler.