3DCloudByMe'de Eksenlerin Oryantasyonu

SOLIDWORKS, görünümler için varsayılan dikey oryantasyon olarak Y eksenini kullanır. 3DCloudByMe, görünümler için varsayılan dikey oryantasyon olarak Z eksenini kullanır.

Modeli yayınladığınızda, modelin görünüm penceresindeki oryantasyonu 3DCloudByMe'deki X eksenini belirler. Bir modeli 3DCloudByMe'de yayınladığınızda sahne zemini:
  • Tanımlanmışsa sahne zeminine dik eksen 3DCloudByMe'de Z ekseni haline gelir.
  • Tanımlanmamışsa SOLIDWORKS'teki Y ekseni 3DCloudByMe'de Z ekseni olur.
Öneriler:
  • 3DCloudByMe'de oryantasyonu kontrol etmek için sahne zeminini tanımlayın.
  • SOLIDWORKS görünüm penceresinde modeli, sahne zeminine dik eksen yukarı yönde olacak şekilde yönlendirin.
  • Modeli SOLIDWORKS'te sahne zemini etrafında döndürün ve ekrana dik ekseni 3DCloudByMe'de X ekseni olacak şekilde yönlendirin.

SOLIDWORKS'te Modelin İzometrik Görünümü

Örnekler: Sahne Zemini Tanımlanmış

SOLIDWORKS'te Oryantasyon 3DCloudByMe'de Oryantasyon

Örnekler: Sahne Zemini Tanımlanmamış

SOLIDWORKS'te Oryantasyon 3DCloudByMe'de Oryantasyon