Önceki Sürümlerdeki Gelecek Sürüm Bileşenleri

SOLIDWORKS parçalarını ve montajlarını önceki sürüme ait Servis Paketi 5 ile açabilirsiniz.

Örneğin SOLIDWORKS 2018 Service Pack 5'te SOLIDWORKS 2019 dosyalarını açabilirsiniz. Sürüm birlikte çalışabilirliği yalnızca birbirini takip eden sürümlerde desteklenmektedir. Örneğin bir SOLIDWORKS 2019 dosyasını SOLIDWORKS 2017 Servis Pack 5'te açamazsınız.

Sonraki bir sürümde oluşturulmuş dosyalar, önceki sürümde açıldığında salt-okunur modda görüntülenir ve sınırlı işlevlere sahip olur. FeatureManager tasarım ağacında sınırlı sayıda veri yer alır.

FeatureManager tasarım ağacı verileri gerektiren tüm eylemler, önceki sürüm Servis Pack 5 ile açılan sonraki bir sürümde oluşturulmuş dosyada gerçekleştirilemez. Ancak SOLIDWORKS'ün bir sonraki sürümüne yükselttiğinizde, FeatureManager tasarım ağacı verilerinin tümü kullanılabilir.

Önceki sürüme ait Servis Paketi 5'te açılan bir SOLIDWORKS parçası veya montajı ile şunları yapabilirsiniz:

 • Konfigürasyonları görüntüleme.
 • Ölçüm aracını kullanma.
 • Kütlesel Özellikleri ve Kişiselleştirilmiş Özellikleri görüntüleme.
 • Malzemeleri Görüntüleme.

Sonraki bir sürümde oluşturulmuş SOLIDWORKS parçalarını veya montajlarını, önceki sürüme ait Service Pack 5'te düzenleyemezsiniz. Sonraki bir sürümde oluşturulmuş parça ve montajları, önceki sürüme ait Service Pack 5'in teknik resimlerinde ve montajlarında kullanabilirsiniz.

Gelecek Sürüm Dosyalarını Bir Montaja Bileşen Olarak Ekleme

SOLIDWORKS yazılımının geçerli yayın düzeyindeki parçaları ve montajları, önceki sürümün Service Pack 5 düzeyinde oluşturulmuş bir montajın bileşenleri olarak kullanabilirsiniz.

Birlikte çalışabilirlik yalnızca birbirini takip eden sürümlerde desteklenmektedir.

Önceki sürüme ait Service Pack 5'te, bir montajda şunları yapabilirsiniz:

 • Gelecek sürüm SOLIDWORKS bileşenini veya alt montajını diğer bileşenlerle montaj ilişkisine sokun.
 • Gelecek ve güncel sürüm bileşenlerini içeren bir Malzeme Listesi ekleyin.
 • Gelecek sürüm bileşenlerini pasifleştirin veya aktifleştirin.
 • Gelecek ve güncel sürüm bileşenlerini içeren montajın teknik resmini çizme.
 • Gelecek sürüm ve güncel sürüm bileşenlerini montaj ilişkisine sokarken engelleme algılaması kullanın.
 • Gelecek sürüm bileşenlerini aynalayın ve çoğaltın.
 • Gelecek sürüm parçasının veya alt montajının varsayılan düzlemlerini ve orijinlerini görüntüleyin ve referans verin.
Çok konfigürasyonlu modellerde, eski yayın düzeyinde erişmek istediğiniz her konfigürasyon için öncelikle konfigürasyon verilerinin yeni yayın düzeyinde oluşturulması ve kaydedilmesi gerekir.

Gelecek Sürüm Parçalarının ve Montajlarının Teknik Resimlerini Oluşturma

Önceki sürüme ait Servis Paketi 5'te gelecek sürüm SOLIDWORKS parçalarının ve montajlarının teknik resimlerini (belirli sınırlandırmalarla) oluşturabilirsiniz.

Şunları yapamazsınız:

 • Model öğeleri ekleme.
 • Kaynaklı montaj kesim listeleri ve kaynak parçaları gibi FeatureManager tasarım ağacı verilerine erişme.

Güncel ve gelecek sürüm bileşenlerini bir arada içeren montaj teknik resimleri de oluşturabilirsiniz.

Önceki sürüme ait Service Pack 5'te gelecek sürüm teknik resimlerini açamazsınız.