TolAnalyst'i Kullanma

Geçerli tolerans verilerine sahip olduğunuzdan emin olmak için, TolAnalyst dört adımlı bir prosedürle bir sihirbaz arayüzü kullanır:

  1. İki DimXpert unsurunun arasındaki uzaklık olarak tanımlanan bir ölçümlendirme oluşturun.
  2. Ölçümlendirme unsurları arasında bir tolerans zinciri oluşturan montaj parçalarının sıralı seçiminden bir montaj sırası oluşturun. Bu "alt montaj" "basitleştirilmiş montaj olarak adlandırılır."
  3. Her parçaya sınırlandırmaları uygulayın. Sınırlandırmalar her parçanın basitleştirilmiş montaja nasıl yerleştirileceğini veya montaj ilişkisi kurulacağını tanımlar.
  4. Ölçümü değerlendirin.