Skrýt obsah

Uživatelské rozhraní SimulationXpress

Průvodce SimulationXpress vás provede fázemi procesu určení vlastností uchycení, zatížení, materiálu, analýzy modelu a zobrazení výsledků. Po dokončení každého kroku se informace automaticky uloží, zobrazí ve stromu studie SimulationXpress a zůstává k dispozici i po zavření a opětovném spuštění SimulationXpress bez zavření dokumentu dílu. Aby došlo k uložení dat simulace, musíte uložit dokument dílu.

Přehled uživatelského rozhraní

Možnosti

Umožňuje nastavit výchozí jednotky simulace a určit složku, do které se budou ukládat její výsledky.

Uchycení

Aplikuje uchycení na plochy těla.

Zatížení

Aplikuje síly, tlak nebo síly a tlak na plochy těla.

Materiál

Přiřadí dílu vlastnosti materiálu.

Spustit

K simulaci použije výchozí nebo upravená nastavení.

Výsledky

Zobrazí výsledky simulace následujícími způsoby:

  • Zobrazí kritická místa, kde je faktor bezpečnosti nižší než zadaná hodnota.
  • Zobrazí rozložení napětí v modelu s popisem nebo bez popisu pro maximální a minimální hodnoty napětí.
  • Zobrazí výsledné rozložení posunu v modelu s popisem nebo bez popisu pro maximální a minimální hodnoty posunu.
  • Zobrazí deformovaný tvar modelu.
  • Vygeneruje zprávu.
  • Vytvoří soubory eDrawings® pro výsledky simulace.

Veškeré funkce simulace se zobrazují ve stromu studie SimulationXpress.

V případě změny geometrie, materiálu, uchycení nebo zatížení se ve stromu studie SimulationXpress vedle složky Výsledky zobrazí symbol . Klepnete-li na tlačítko ,Znovu spustit studii, provede se opětovná analýza modelu a program vypočítá nové výsledky.

Optimalizovat

Optimalizuje rozměry modelu podle určitého kritéria a omezení.

RADY

  • Klepnutím na příkaz Začít znovu v průvodci SimulationXpress odstraníte stávající data a výsledky simulace a zahájíte novou relaci.
  • Symbol zatržítka u některého z kroků v průvodci SimulationXpress značí, že tento krok byl definován.
  • Chcete-li zobrazit nebo změnit informace, klepněte v průvodci SimulationXpress na příslušný krok, nebo opakovaně klepněte na tlačítko Zpět, dokud se požadovaná informace nezobrazí, nebo použijte strom studie SimulationXpress.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Uživatelské rozhraní SimulationXpress
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.