Łączenie i osadzanie obiektów

Można osadzić obiekt OLE z innego programu w aktywnym dokumencie SOLIDWORKS.

Można:

  • Otworzyć inny program z SOLIDWORKS i utworzyć nowy obiekt.
  • Wstawić istniejący plik.
  • Osadzić lub utworzyć link do obiektu.
  • Edytować obiekt w jego oryginalnej aplikacji z SOLIDWORKS.
  • Wyświetlić obiekty z przodu lub z tyłu adnotacji i wymiarów.