Tworzenie nowego obiektu OLE

Aby utworzyć nowy obiekt OLE, należy:

 1. Kliknąć Wstaw > Obiekt.
 2. W oknie dialogowym wybrać Utwórz nowy.
 3. W polu Typ obiektu, kliknąć typ dokumentu, który chcemy utworzyć (na przykład arkusz programu Microsoft Excel). Na liście pojawią się tylko dokumenty z aplikacji zgodnych z OLE, które są zainstalowane na danym komputerze.
 4. Wybrać Wyświetlaj jako ikonę jeżeli chcemy, aby nowy obiekt pojawił się w dokumencie jako ikona.
 5. Kliknąć OK. Nowy dokument pojawi się wewnątrz aktywnego dokumentu. Paski narzędzi i menu dla nowego dokumentu pojawią się w miejsce pasków narzędzi i menu SOLIDWORKS.
  Jeżeli wybierzemy opcję Wyświetlaj jako ikonę, w dokumencie SOLIDWORKS pojawi się ikona, a aplikacja macierzysta zostanie otwarta w innym oknie.
 6. Obiekt należy edytować tak samo, jak podczas pracy w aplikacji macierzystej.
 7. Po zakończeniu edycji, kliknąć okno dokumentu SOLIDWORKS w dowolnym miejscu poza obiektem osadzonym. Paski narzędzi i menu SOLIDWORKS będą ponownie dostępne.
  Jeżeli wybierzemy opcję Wyświetlaj jako ikonę należy kliknąć Plik > Zamknij lub Plik > Zamknij i powróć do nazwa_części w aplikacji macierzystej.