Łączenie a osadzanie obiektów

Korzystając z OLE możemy łączyć lub osadzać pliki.

Łączenie plików Osadzanie plików
Gdy łączymy z plikiem, to:
  • Plik pozostaje w pierwotnej lokalizacji.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane w pierwotnym pliku mają wpływ na wszystkie pliki, z którymi jest on połączony.
  • Gdy klikniemy dwukrotnie obraz SOLIDWORKS w dokumencie programu Microsoft Word, uruchomione zostanie oprogramowanie SOLIDWORKS, umożliwiając edycję pierwotnego pliku (o ile oprogramowanie SOLIDWORKS jest zainstalowane na danym komputerze).

    Na przykład, jeżeli edytujemy dokument złożenia SOLIDWORKS, który jest połączony z kilkoma dokumentami programu Microsoft Word, wprowadzane zmiany pojawiają się zarówno w pierwotnym pliku SOLIDWORKS, jak i dokumentach programu Word.

Gdy osadzamy jeden plik w innym, to:
  • Pierwotny plik staje się częścią pliku, w którym jest on osadzany.
  • Wszelkie zmiany dokonane w osadzonym dokumencie SOLIDWORKS mają wpływ tylko na ten dokument.
  • Dowolne zmiany dokonane w pierwotnym pliku SOLIDWORKS nie mają wpływu na dokument osadzony w pliku programu Word.
  • Gdy klikniemy dwukrotnie obraz SOLIDWORKS w dokumencie programu Word, uruchomione zostanie oprogramowanie SOLIDWORKS, umożliwiając edycję pliku (o ile oprogramowanie SOLIDWORKS jest zainstalowane na danym komputerze).
Osadzenie jest użyteczne, gdy chcemy posiadać dyskretną kontrolę nad danymi.