Wyświetlanie zawartości obiektu OLE

Wyświetla zawartość obiektu OLE osadzonego w dokumencie SOLIDWORKS.

Aby wyświetlić zawartość obiektu OLE, należy:

  1. Wybrać obiekt OLE.
  2. Kliknąć Edycja > Obiekt > Wyświetlaj zawartość.
    Jeżeli element menu Obiekt nie jest wyświetlony w menu Edycja, konieczne może okazać sie dodanie go do tego menu.