Wstawianie danych SOLIDWORKS w innych aplikacjach

Można połączyć lub osadzić dokument SOLIDWORKS w dowolnej innej aplikacji zgodnej z OLE. Można na przykład umieścić część w arkuszu danych produktu, utworzonym w programie Microsoft Word.

Aby wstawić dokument SOLIDWORKS do innej aplikacji, należy:

  1. W aplikacji kliknąć Wstaw > Obiekt.
    Pojawi się okno dialogowe umożliwiające nam wstawienie istniejącego obiektu lub dynamiczne utworzenie i wstawienie nowego obiektu. Pojawiające się okno dialogowe zależy od używanej aplikacji.
  2. Wybrać opcje, włączając decyzję, czy chcemy utworzyć łącze pomiędzy dokumentem SOLIDWORKS a niniejszym dokumentem oraz czy chcemy, aby dokument SOLIDWORKS pojawiał się jako ikona.
  3. Kliknąć OK.
    Pojawi się dokument SOLIDWORKS lub jego ikona.