Wstawianie istniejącego pliku jako obiekt OLE

Aby wstawić istniejący dokument jako obiekt OLE, należy:

 1. Kliknąć Wstaw > Obiekt.
 2. W oknie dialogowym wybrać Utwórz z pliku.
 3. Kliknąć Przeglądaj aby odnaleźć plik, a następnie kliknąć Otwórz.
 4. Należy wybrać z poniższych opcji:
  Opcja Opis
  Łącze Obiekt jest połączony z oryginalnym dokumentem i zmiany dokonane w oryginalnym dokumencie są odzwierciedlone w dokumencie SOLIDWORKS. Jeżeli obiekt nie jest połączony jest on osadzony.
  Wyświetlaj jako ikonę  
 5. Kliknąć OK, aby wstawić plik.
  Aby zmienić wyświetlanie obiektu OLE, kliknąć Edycja > Obiekt i kliknąć Wyświetlaj zawartość, Wyświetlaj jako ikonę lub Zresetuj rozmiar. Aby przeglądać właściwości obiektu, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości.