Edytowanie obiektu OLE przy pomocy jego aplikacji

Aby poddać obiekt OLE edycji przy pomocy jego aplikacji, należy:

  1. Kliknąć obiekt OLE prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj za pomocą nazwa_aplikacji .
    Obiekt OLE otwarty zostanie w jego aplikacji macierzystej, takiej jak Visio, Microsoft Word, czy Microsoft Excel.
  2. Poddać obiekt OLE edycji, a następnie zamknąć go i powrócić do dokumentu SOLIDWORKS.