Przywracanie rozmiaru

Przywraca osadzony obiekt OLE do jego pierwotnej wysokości i szerokości.

Aby przywrócić obiekt OLE do jego pierwotnej pozycji, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Wybrać obiekt i kliknąć Edytuj > Obiekt > Zresetuj rozmiar.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt i wybrać Przywróć rozmiar.