Właściwości obiektu OLE

Polecenie to umożliwia określenie rozmiaru i skali obiektu OLE wstawionego w dokumencie SOLIDWORKS.

Aby ustawić rozmiar lub skalę obiektu OLE, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt OLE w dokumencie i wybrać Właściwości.
  2. W oknie dialogowym w odpowiednich polach wpisać wartość dziesiętną dla Szerokości, Wysokości lub Skali.
  3. Wybrać Wyostrzony stan powiększenia jeżeli obiekt jest rozmazany w powiększeniu.
    Wyostrzony stan powiększenia ma zastosowanie tylko do obrazu na ekranie. Nie ma to wpływu na jakość drukowania.
  4. Kliknąć OK.