Dostosowywanie menu

Możemy dostosowywać menu główne i podręczne.

Ukrywanie lub wyświetlanie elementów w menu

Aby ukrywać lub pokazywać elementy w menu, należy:

 1. Dla głównych menu, należy kliknąć menu i wybrać Dostosuj menu. W przypadku menu podręcznych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu, kliknąć i wybrać Dostosuj menu.
 2. Wybrać lub wyczyścić pola wyborów, aby pokazać lub ukryć elementy menu.
 3. Kliknąć poza menu lub nacisnąć klawisz Enter.
  Dla menu podręcznych wybrane elementy pojawiają się na krótszej wersji. Wszystkie elementy, wybrane i wyczyszczone, pojawiają się na długiej wersji.

Wyświetlanie wszystkich elementów menu

Aby pokazać wszystkie elementy menu lub ustawić menu do ustawień domyślnych, należy:

 1. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 2. Na karcie Opcje w części Dostosowywanie skrótu lub Dostosowywanie menu kliknąć Pokaż wszystkie.
 3. Kliknąć OK.

Przywracanie domyślnych ustawień menu

Aby pokazać wszystkie elementy menu lub ustawić menu do ustawień domyślnych, należy:

 1. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 2. Na karcie Opcje w części Dostosowywanie skrótu lub Dostosowywanie menu kliknąć Zresetuj wszystko.
 3. Kliknąć OK.

Dostosowywanie menu

Aby dostosować menu, należy:

 1. W dokumencie SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na obramowaniu okna i wybrać Dostosuj.
 2. Na karcie Menu wybrać menu, polecenie i opcje:
  Kategorie Wybrać menu.
  Polecenia Wybrać polecenie, które chcemy dodać, zmienić nazwę lub usunąć.
  Zmień menu Wyświetla nazwę kodową wybranego menu.
  Pozycja w menu Pozwala na wybranie pozycji w menu: Auto, Na górze lub Na dole.
  Nazwa polecenia Wyświetla nazwę kodową wybranego polecenia.
  Opis Wyświetla opis wybranego polecenia.
 3. Kliknąć Zmień nazwę Usuń lub Zresetuj wszystko i kliknąć OK.