Okienko wyświetlania

W okienku wyświetlania można przeglądać różnorodne ustawienia wyświetlania w dokumentach części i rysunków. W złożeniach i częściach można również zmieniać te ustawienia.

W dokumentach części można przeglądać następujące ustawienia wyświetlania:
Ustawienie wyświetlania Ikona Komentarze
Ukryj/Pokaż
Oznacza, że obiekt jest ukryty. Można również ukrywać lub pokazywać szkice lub płaszczyzny. Ikona jest pusta, kiedy jest pokazywany komponent.
Wyglądy display_pane_icon_color_body.gif W przypadku obiektów części wskazuje kolor wyglądu zastosowanego na poziomie części.
W przypadku obiektów części wskazuje kolor wyglądu zastosowanego na poziomie złożenia.
Przezroczystość display_pane_column_transparency.gif Dla części, obiektów i operacji. Wskazuje na zastosowanie przezroczystości w menedżerze właściwości PropertyManager Wyglądy lub jest pusta, jeśli nie zastosowano żadnej przezroczystości.
Objaśnienia wyglądu wyświetlają wyglądy ścian, operacji, obiektów oraz części i stanowią skróty do edycji wyglądów.
Dla widoków rysunków oraz obiektów można przeglądać następujące ustawienia wyświetlania:
Ustawienie wyświetlania Ikona Komentarze
Ukryj/Pokaż Oznacza, że widok rysunku jest ukryty. Ikona jest pusta, kiedy jest pokazywany widok rysunku.
Tryb wyświetlania Przedstawienie krawędziowe
Ukryte linie widoczne
Ukryte linie usunięte
Cieniowany z krawędziami
Cieniowany