Pasek stanu

Pasek stanu na dole okna SOLIDWORKS dostarcza informacji o wykonywanej funkcji.

Aby wyświetlić lub ukryć pasek stanu, należy:

Kliknąć Widok > Interfejs użytkownika > Pasek stanu.

Typowe informacje podawane w pasku stanu:

 • Krótki opis przy poruszaniu wskaźnikiem nad narzędziem lub kliknięciu elementu menu
 • Ikona przebudowy , jeżeli zostały dokonane w szkicu lub w części zmiany, które wymagają przebudowy części
  Ikona przebudowania wyświetla się obok nazwy części oraz obok operacji, która wymaga przebudowy. Ikonę przebudowania można również odnaleźć na pasku narzędzi Pasek menu.

  Symbol przebudowania jest również wyświetlany gdy edytujemy szkic. Gdy wyjdziemy ze szkicu, część zostanie przebudowana automatycznie.

 • Stan szkicu i współrzędne wskaźnika podczas pracy nad szkicem
 • Często używane wymiary dla wybranych elementów takie jak długość krawędzi
 • Komunikat wskazujący że jest edytowana część w złożeniu.
 • Ikona Reload_Status_Bar.gif do dostępu do okna dialogowego Załaduj ponownie podczas używania opcji współpracy
 • układ jednostek miar unit_system_status_bar.gif wyświetla na pasku stanu układ jednostek aktywnego dokumentu i pozwala na zmianę lub dostosowanie tego układu.
 • Ikona tool_tag.gif umożliwia wyświetlanie lub ukrycie pola tekstowego Metki używanego do dodawania słów kluczowych do operacji i części, aby ułatwić wyszukiwanie.