Narzędzie pomiaru

Mierzy odległość, kąt i promień w szkicach, modelach 3D, złożeniach lub rysunkach. Mierzy również rozmiar linii i odstępów między nimi, a także punktów, powierzchni oraz płaszczyzn.

Aby otworzyć okno dialogowe Zmierz, należy:

Kliknąć Zmierz (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Zmierz.

Gdy wybierzemy wierzchołek lub punkt szkicu, wyświetlone zostaną współrzędne x, y i z.

Gdy narzędzie Zmierz nie jest aktywne, najczęściej używane pomiary dla wybranych elementów pojawiają się na pasku stanu.
Wymiary łuku/okręgu Należy wybrać, aby określić odległość do wyświetlenia kiedy wybrane są łuki lub okręgi:

Środek do środka

Minimalna odległość

Maksymalna odległość

Odległość dowolna

Jednostki/Precyzja Należy wybrać, aby określić dostosowane jednostki i precyzję miary.
Pokaż wymiary XYZ Zaznaczyć, aby wyświetlać wymiary dX, dY i dZ pomiędzy wybranymi elementami w obszarze graficznym. Odznaczyć, aby wyświetlać tylko minimalną odległość pomiędzy wybranymi elementami.
Punkt-do-punktu Włącza tryb punkt-do-punktu w celu dokonania pomiaru odległości pomiędzy dwoma dowolnymi punktami modelu.
Względem początku ukł. współrzędnych Wybrać układ współrzędnych:

Początek układu współrzędnych części

Układ współrzędnych wystąpienie

Układ współrzędnych zdefiniowany przez użytkownika.

Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, kiedy dokument ma dostępny więcej niż jeden układ współrzędnych.
Rzutowane na Wyświetla odległość pomiędzy wybranymi elementami rzutowanymi na:

Brak

Rzut i Normalna nie są obliczane.

Ekran.

Wybierz ścianę/płaszczyznę

Oprogramowanie oblicza odległość rzutowania (na wybranej płaszczyźnie) oraz odległość normalnej (normalna do wybranej płaszczyzny). Rzut i Normalny pojawią się w oknie dialogowym Zmierz.

W odłączonych rysunkach, jeżeli model nie jest załadowany, wszystkie wymiary są wyświetlane jako dwuwymiarowe dane rzutowania.
Historia pomiarów Otwiera okno dialogowe Historia pomiarów, gdzie można odczytać wszystkie pomiary dokonane w bieżącej sesji SOLIDWORKS
Utwórz czujnik Otwiera operację Sensor z menedżera PropertyManager, gdzie można ustawić powiadomienie w przypadku zmiany wartości.
  Przypina okno dialogowe Zmierz do obszaru graficznego. Kliknąć , aby zamknąć okno dialogowe.
Kliknąć , aby odpiąć okno dialogowe Zmierz. Nacisnąć klawisz Esc, aby zamknąć okno dialogowe (tylko, gdy okno dialogowe jest odpięte).
  Przełącza widoczność wyświetlania pomiaru.
Narzędzie Zmierz obsługuje następujące funkcje:
  • Okno wprowadzania. Okno wprowadzania, zawierające listę wyborów, obejmuje sześć elementów.

  • Szybkie kopiowanie. Po ustawieniu wskaźnika na wartości liczbowej w oknie dialogowym jest podświetlana wartość numeryczna i pojawia się opcja Kopiuj . Kliknąć , aby skopiować tę wartość do schowka. Wartość można wkleić w odpowiednim miejscu.

  • Rozmiar czcionki. Można dostosować rozmiar czcionki tekstu w oknie dialogowym Zmierz. Kliknąć , aby zwiększyć rozmiar czcionki. Kliknąć , aby zmniejszyć rozmiar czcionki.
    Nie można zmniejszyć rozmiaru czcionki poniżej rozmiaru domyślnego.