Układy współrzędnych

Można zdefiniować układ współrzędnych dla części lub złożenia.

Układy współrzędnych są użyteczne:
  • Wraz z narzędziami Zmierz i Właściwości masy.
  • Podczas eksportowania dokumentów SOLIDWORKS do formatów IGES, STL, ACIS, STEP, Parasolid, VRML oraz VDA.
  • Podczas stosowania wiązań złożenia