Geometria odniesienia

Geometria odniesienia definiuje kształt lub formę powierzchni lub bryły. Geometria odniesienia zawiera płaszczyzny, osie, układy współrzędnych oraz punkty.

Możemy również użyć geometrii odniesienia przy tworzeniu kilku rodzajów operacji. Na przykład:
  • Płaszczyzny są używane w wyciągnięciach po profilach oraz wyciągnięciach po ścieżce.
  • Osie są używane w szykach kołowych.