Ruchome płaszczyzny przekroju Instant3D

Ruchome płaszczyzny przekroju pozwalają na tworzenie dynamicznych przekrojów modeli przy użyciu dowolnej płaszczyzny.

Ruchome płaszczyzny przekroju mogą zostać użyte w charakterze narzędzia analizy, pozwalającego na podejście do zadań projektowych z innej perspektywy. Można trwale wyświetlać wiele ruchomych płaszczyzn przekroju i są one automatycznie zapisywane wraz z modelem.

Aby przełączyć wyświetlanie ruchomych płaszczyzn przekroju, kliknąć opcję Widok > Ukryj/pokaż > Ruchome płaszczyzny przekroju.

Ruchome płaszczyzny przekroju są niemodalne. Podczas używania ruchomych płaszczyzn przekroju można dodawać materiały, a następnie dodawać operacje lub używać innych funkcji Instant3D. Wideo: Ruchome płaszczyzny przekroju

Aby użyć ruchomych płaszczyzn przekroju, należy:

 1. Wybrać ścianę planarną lub płaszczyznę, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Ruchome płaszczyzny przekroju.
  Rozmiar płaszczyzny oparty jest na wybranej ścianie. Można zmienić rozmiar płaszczyzny przeciągając jej uchwyty. W drzewie operacji FeatureManager pojawi się folder Ruchome płaszczyzny przekroju, w którym przechowywane są wszystkie ruchome płaszczyzny przekroju.

 2. W folderze Ruchome płaszczyzny przekroju wybrać płaszczyznę i zmienić jej nazwę na RPP1.
 3. Kliknąć w dowolnym miejscu w obszarze graficznym.
  Ruchoma płaszczyzna przekroju zostanie dezaktywowana i znikną uchwyty płaszczyzny. Płaszczyzna triady również zniknie.
 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy granicę płaszczyzny i wybrać Wpasuj w część.
  Rozmiar płaszczyzny zwiększa się, aby utworzyć przekrój całego obiektu.

  Inne elementy menu podręcznego pozwalają przywracać pierwotny stan ruchomych płaszczyzn przekroju lub ukrywać je.
 5. Kliknąć ponownie prawym przyciskiem myszy granicę płaszczyzny i wybrać polecenie Pokaż triadę.
 6. Aby tworzyć dynamiczny przekrój modelu, należy przeciągnąć uchwyt triady.
  Pojawi się linijka umożliwiająca dokładne pomiary.

  Nieedytowalne krawędzie używają innego koloru niż krawędzie edytowalne. Kolorów tych nie można dostosować.

 7. W dowolnym momencie można zakończyć przeciąganie ruchomych płaszczyzn przekroju, wybrać kontur przekroju aby wyświetlić linijkę, a następnie zmodyfikować geometrię modelu tego elementu.

  Aby zmierzyć elementy, kliknąć opcję Narzędzia > Oceń > Zmierz i wybrać element.

 8. Pierścieni triady można użyć, aby obrócić ruchomą płaszczyznę przekroju, aby utworzyć przekrój modelu pod różnymi kątami. Kątomierz pozwala ustawiać precyzyjne kąty.

 9. Kliknąć prawym przyciskiem myszy LSP1 w obszarze graficznym i wybrać polecenie Ukryj menu_Show.gif.
  Ikony w folderze Ruchome płaszczyzny przekroju odzwierciedlają wyświetlany stan płaszczyzn. Można również kliknąć Ukryj triadę , aby tymczasowo ukryć triadę.
Przykład ukazuje sposób przeciągania ruchomych płaszczyzn przekroju, modyfikacji konturu przekroju i obracania ruchomych płaszczyzn przekroju. Wideo: Modyfikowanie operacji przy użyciu ruchomej płaszczyzny przekroju